37.000 usuaris únics i 1,7 milions d'impactes en Twitter: les primeres dades d'audiència d'À Punt

Empar Marco dóna compte al Consell Rector de la CVMC del procés d'obertura dels nous mitjans públics
/ Burjassot
11 gener 2018 01:00h
Reunió del Consell Rector de la CVMC amb la directora d\'À Punt, aquest dijous a Burjassot.

La directora d'À Punt ha presentat davant del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) les primeres dades d'audiència de les webs i els comptes de les xarxes socials oberts el passat mes de desembre. En un comunicat, la CVMC ha informat que Empar Marco ha informat que les dades són "molt positives".

En concret, entre el 18 de desembre i el 7 de gener, el lloc web va tindre 37.000 usuaris únics. El servei 'A la carta' va registrar 33.000 entrades durant el mateix període i el portal de La Colla, 15.000. A més a més, hi ha hagut 14.000 visites a les ressenyes dels programes de la ràdio i en Twitter s'han comptabilitzat 1,7 milions d'impactes en només un mes.

Durant una reunió celebarda aquest dijous, Empar Marco ha fet un balanç de l'any 2017, en el qual ha destacat que "s'han complit els compromisos d'emissió, amb l'inici de la ràdio i el llançament del lloc web".

Marco ha valorat "molt positivament el treball amb les empreses audiovisuals, que estan entenent molt bé tant el projecte com el missatge de treball col·laboratiu". A parer de la directora, "els programes que es van desenvolupant en les diverses fases de producció compleixen els estàndards de qualitat" i "asseguren que, ja des de l'inici, les graelles d'À Punt Mèdia tindran continguts per a tota classe de públics.

Pel que fa al volum, s'han signat 240 contractes de tot tipus de continguts i, amb això, s'ha complit amb la inversió pressupostada de més de 35 milions d'euros. Aquesta xifra inclou tant els continguts de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació com els contractats per l'Alt Consell (un òrgan previ a la constitució de la corporació) que van passar als pressupostos de la CVMC.

Marco ha detallat que s'estan supervisant i es revisaran en els pròxims mesos al voltant de 1.000 capítols de diversos formats i gèneres.

Consell de la Ciutadania

En la reunió s'ha aprovat la convocatòria pública per a la selecció dels membres del Consell de la Ciutadania. Aquest òrgan té previst assessorar el Consell Rector i la Direcció General en matèria de programació i de continguts. S'encarregarà també d'assistir en les polítiques de programació de la Corporació i, al mateix temps, d'oferir la perspectiva de la diversitat que hi ha en la societat.

Com preveu l'article 20 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, els 13 membres del Consell de la Ciutadania seran elegits mitjançant un sistema mixt i paritari.

Dels seus components, 9 seran triats entre les persones proposades per diferents associacions i entitats del País Valencià. La selecció dels 4 membres restants correspon al Consell Rector mateix. En aquest sentit, el màxim organisme de la CVMC ha acordat convocar un procés públic i obert per a la selecció de les 4 persones que s'integraran en el Consell de la Ciutadania. Amb aquest objectiu, el Consell Rector crearà una comissió de selecció formada per 5 dels seus membres, que realitzarà una avaluació dels candidats.

A la convocatòria aprovada hui, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es podran presentar aquelles persones que posseïsquen la condició política de valencians. Segons la convocatòria, les persones interessades hauran de presentar, en el termini de 10 dies hàbils comptadors des del moment de la seua publicació, un currículum en el qual s'acredite la seua trajectòria personal i professional i la seua experiència en treball col·laboratiu en els diferents camps de l'actuació social.

La comissió de selecció avaluarà la documentació presentada i realitzarà una entrevista a les persones el perfil de les quals s'adeqüe a les funcions que té encomanades el Consell de la Ciutadania, a fi de verificar si posseeixen un coneixement clar del que representa el servei públic de radiotelevisió, d'acord amb el que disposa l'article 20.4 de la Llei 6/2016.

Conclosa l'avaluació de les candidatures presentades, la comissió de selecció elevarà una proposta al Consell Rector, que procedirà a nomenar els quatre membres que li corresponen.

next