El futur director artístic de les Arts cobrarà igual que el del Liceu, 135.000 euros

El Consell ha aprovat modificar els estatuts del teatre d'òpera i establir un límit a la nòmina del responsable de la programació que superarà els sou dels altres alts càrrecs de la Generalitat

El futur director artístic del Palau de les Arts cobrarà com a màxim 135.000 euros durant aquest 2018. Així ho ha anunciat la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, aquest divendres en la roda de premsa que ofereix la també consellera d'Igualtat després del ple del Consell. El límit a la retribució del responsable de la programació del coliseu ve suscitada després que s'haja acceptat la modificació dels estatuts de Les Arts de manera que el nou marc permet introduir canvis en l'estructura.

D'aquesta manera, Oltra ha indicat que el Consell ha acordat autoritzar, de manera excepcional, que les retribucions corresponents a la persona que ocupa la Direcció artística de la Fundació Palau de les Arts superen el límit establit en la vigent Llei de pressupostos de la Generalitat, en compliment del Decret llei 1/2011, de mesures urgents de règim econòmic financer del sector públic empresarial i fundacional. El decret estableix que les retribucions del personal directiu puguen superar el límit indicat en la Llei de Pressupostos, excepcionalment i per causa justificada i prèvia autorització del Consell. Per açò, les retribucions anuals de la persona que ocupe la Direcció artística de la Fundació Palau de les Arts es fixaran en funció del valor de mercat, en comparació d'organitzacions similars, amb un límit màxim de 135.000 euros. Cal recordar que els càrrecs homòlegs de teatres com el Real de Madrid que ocupa Joan Matabosch rep una remuneració de 150.000 euros, mentre que el de la directora artística del Teatre del Liceu de Barcelona que ocupa Christina Scheppelmann és de 135.000 euros.

La Generalitat justifica que la gestió d'aquest projecte musical de projecció internacional requereix d'un professional que reunisca les capacitats i requisits necessaris per a portar avant aquesta important tasca i, per tant, les retribucions a percebre han d'estar d'acord amb les exigències del lloc i han de situar-se en valors de mercat, ha indicat a través d'un comunicat. Això no obstant, Oltra ha fet èmfasi en el fet que el sou establert com a límit "ja era el que cobrava" Davide Livermore, qui va dimitir el passat mes de desembre. "Ja tenia un sou per dalt dels alts càrrecs", ha insistit. De la mateixa manera, la vicepresidenta ha recordat que el Consell no preveu que el futur director artístic puga compatibilitzar el càrrec a les Arts amb altra activitat, motiu pel qual l'exintendent Davide Livermore va deixar el lloc.

Modificació dels estatus

Per altra banda, el Ple del Consell també ha autoritzat la modificació dels estatuts de la Fundació Palau de les Arts, acordada pel Patronat de la Fundació el passat 13 de desembre. Amb aquesta modificació s'adequa l'estatut jurídic de la Fundació a la resta d'estatuts jurídics de fundacions i societats de semblant naturalesa. Així mateix, i amb l'objectiu d'aconseguir una major eficàcia de funcionament i gestió, s'aplicaran amb més claredat les recomanacions de separació de les funcions gerencials i artístiques.

Es modifica la composició del patronat. Entre els integrants nats d'aquest, s'inclou el titular o representant del ministeri amb competències en matèria de cultura i el titular o el representant de la Direcció general de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música. A més, el patronat podrà nomenar altres patrons entre professionals de prestigi o amb motiu d'aportacions realitzades a la fundació, igual que patrons d'honor per raó de la seua especial contribució al funcionament d'aquesta.

El president serà triat pel patronat entre els seus membres, a proposta del titular de la conselleria amb competències en matèria de cultura. La presidència d'honor l'ostentarà el president de la Generalitat.

També es modifica l'estructura dels òrgans de gestió i administració. L'estatut anterior incloïa les figures de l'intendent i el director econòmic administratiu. El nou estatut arreplega els següents òrgans de gestió: la Comissió Executiva, que podrà constituir el patronat i estarà integrada per membres d'est; la Direcció general, nomenada pel patronat per a la gestió ordinària i administrativa de la Fundació, i la Direcció artística, també nomenada pel patronat i a la qual correspon la gestió artística de la fundació. D'altra banda, es mantenen com a òrgans d'assessorament: el Consell de Programació, els integrants del qual representaran en igual percentatge la Fundació, la societat civil i experts o professionals del sector de reconegut prestigi, i el Consell del Mecenatge, integrat per persones físiques o jurídiques amb un compromís estable de col·laboració econòmica amb la Fundació.

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.

Publicitat
Publicitat