Transparència lliura als membres del Consell una carpeta amb les obligacions "polítiques, jurídiques i ètiques" del càrrec

Des de la conselleria es pretén que els alts càrrecs siguen conscients dels criteris recollits al Codi de Bon Govern amb els quals desenvolupar la seua feina
/ València
30 gener 2018 01:00h

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha començat aquesta setmana la distribució de la carpeta d'obligacions als alts càrrecs, una nova actuació que el responsable del departament, Manuel Alcaraz, va anunciar el passat mes de desembre.

El conseller de Transparència ha destacat que, amb aquesta actuació, "pretenem que l'alt càrrec siga conscient, des del moment en què pren possessió del càrrec, que adquireix una sèrie d'obligacions polítiques, jurídiques i ètiques específiques en formar part d'un govern obert com el nostre".

Per a Alcaraz, "el compliment de les normes que regulen la transparència, la participació, les incompatibilitats o el Codi de Bon Govern afecta tots els alts càrrecs tant en l'exercici del càrrec com en el cessament". "Per açò –ha explicat el conseller– hem volgut recopilar en aquest portfoli tota la informació que ha de servir de guia en la seua tasca d'alt càrrec, sota els criteris ètics que han de conduir les seues accions".

La carpeta de l'alt càrrec de la Generalitat aspira a ser una guia per a les persones que inicien la seua tasca en un lloc de responsabilitat en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu Sector Públic Instrumental. El document, que conté drets i obligacions que han d'observar consellers, secretaris autonòmics i directors generals, consta de sis blocs d'informació.

En primer lloc, es relaciona la normativa que s'aplica als alts càrrecs de la Generalitat, càrrecs assimilats i al personal que haja subscrit un contracte laboral especial d'alta adreça. En segon lloc, s'exposen de forma detallada les obligacions de transparència i bon govern, així com cadascun dels tràmits que necessàriament s'han de fer abans de la presa de possessió i durant l'exercici del càrrec públic.

A continuació, es detalla el règim sancionador previst sobre bon govern, conflicte d'interessos i incompatibilitats que puguen sorgir en l'exercici del seu càrrec. Així mateix, es relacionen els seus drets com a contrapartida a les obligacions anteriorment exposades. Seguidament, s'inclou un apartat amb informació d'interés, com ara l'estructura orgànica de la Generalitat, el procediment d'elaboració de la normativa, de les subvencions, etc. Per a concloure, s'exposa un resum del contingut de la carpeta i, finalment, s'inclou un annex amb informació addicional.

Amb la finalitat d'agilitzar la seua consulta i la possible actualització del seu contingut s'ha dissenyat una carpeta de fàcil maneig que, a la vegada, inclou una calculadora i un USB que recopila la mateixa informació que conté la carpeta en paper.

Per a editar la carpeta, la Conselleria de Transparència ha realitzat un contracte pel qual ha adquirit 400 carpetes físiques de pell sintètica amb el logo de la Generalitat serigrafiat, amb un import unitari de 22,08 euros. A més, s'ha encarregat la impressió de 200 còpies del text del manual contingut en la carpeta, a raó de 13,99 euros la unitat.

next