Els lletrats de les Corts adverteixen que el Consell Valencià de Cultura ha d'estar renovat íntegrament en març

Els grups parlamentaris tenen fins el 19 de febrer per a presentar les seues listes de candidats, que han de substituir els 21 membres actuals que estan prorrogats en els seus càrrecs des del 14 de juliol de 2017
31 gener 2018 01:00h

El Consell Valencià de Cultura (CVC) s'ha de renovar íntegrament perquè el mandat dels seus membres, que va començar el 14 de juliol de 2011, va tocar la seua fi el passat 15 de juliol de 2017 i, per tant, els grups polítics han de proposar nous candidats per a cobrir els vint-un càrrecs de què consta l'ens consultiu de la Generalitat. Aquests, a més a més, es mantenen al càrrec de manera prorrogada durant més de mig any, un temps de manament, en aquestes circumstàncies, dilatat que no s'havia donat fins ara.

Els lletrats de les Corts han emés un informe a petició del president de la Mesa, Enric Morera, on adverteixen que la renovació del CVC ha d'estar finalitzada en els pitjors dels casos entre el 7 i el 8 de març. Així els ho van fer saber als portaveus dels grups parlamentaris aquest dimarts en la Junta de Síndics on se'ls va lliurar l'informe on s'indica que el 15 de juliol de 2017 acabava el nomenament dels 19 vocals del CVC que van agafar el càrrec el 14 de juliol de 2011. Això no obstant, s'assenyala que els vocals que van ocupar cadires vacants, bé per renúncia o bé per mort d'alguns dels membres, han d'abandonar la seua condició encara que no hagen complit els sis anys que té de durada el mandat, ja que la normativa que regula el CVC indica que els càrrecs comencen a comptar a partir de la data en què van ser nomenades les persones originàries del càrrec.

L'informe estableix el calendari que s'ha de seguir per a renovar íntegrament el CVC per uns nous consellers que agafaran el càrrec per una durada de sis anys. Així, els grups polítics disposen de 20 dies, des d'aquest dimarts, 30 de gener, fins al 19 de febrer, a les 10 hores, per a proposar els seus candidats. Una vegada haja conclós aquest primer pas, la Mesa de les Corts verificarà les candidatures el 20 de febrer. Finalment, es proposa el ple de les Corts dels dies 21 i 22 de febrer per a votar la tria dels 21 vocals del Consell Valencià de Cultura i, en tot cas, la renovació no es podria posposar més enllà de les sessions del 7 i 8 de març, tal com recull el document signat pels juristes del Parlament valencià.

Una vegada siga triada la nova configuració, s'elevarà al president de la Generalitat, qui procedirà al nomenament i ordenarà la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. A més, contra aquest acord, recull l'informe, no cap interposar recurs contenciós administratiu.

Membres prorrogats des de 2017

Els candidats a conseller del CVC s'han triat habitualment per quotes, és a dir, el nombre de diputats de cada partit amb representació a les Corts li dóna dret a proposar una xifra concreta de noms. Això no obstant, cada nom proposat pels partits requereix del suports de dos terços dels parlamentaris per a poder formar part de la llista de 21 membres. En aquest cas, podria donar-se la situació que la suma dels partits del Botànic més Ciutadans a favor d'una llistat pactat deixara fora els candidats que pogueren presentar el Partit Popular. Un altre escenari possible seria la suma del PP i el PSPV a favor d'uns candidats que només necessitarien l'adhesió de qualsevol altre grup, com ara Compromís, Podem, Ciutadans o Agermanats (els 4 ex de Cs).

Fet i fet, el reglament de les Corts indica que el CVC ha de tindre una configuració paritària i assenyala que aquesta només es dóna si hi ha un 50% de dones conselleres, un percentatge que actualment no s'ha complit.

Així, el 28 de juny de 2011, les Corts van donar inici a la renovació del CVC, un procés que va concloure el 14 de juliol amb el nomenament de Ricardo Bellveser, Manuel Ángel Conejero, Vicente Ferrero, Enrique García Asensio, Santiago Grisolia, Elena Negueroles, Luís Prades, Ramón de Soto, José María Lozano, Martín Quirós, Vicente Farnós, Francisco Pérez, Jesús Huguet, Vicente Muñoz, Ana Noguera, Vicente González, Josefa Frau, Josep Martí, Francisco Moreno, Joan Francesc Mira i Glòria Marcos.

Josep Martí García, que havia estat proposat pel PSPV, va renunciar al càrrec el 14 de juliol per "incompatibilitats", el mateix dia que les Corts aprovaven el nou CVC. Quasi un any després, el 16 de maig de 2012, el Parlament va aprovar el nomenament de Consuelo Císcar –qui actualment està imputada pel saqueig de l'IVAM– i Carles Santos per a cobrir les dues vacants. Tanmateix, la junta actual no es va configurar fins el 17 de juliol quan Soledad Giménez, Ramón Roselló i Enric Lluch es van incorporar com a consellers en substitució d'Elena Negueroles, Francisco Moreno i Carles Santos, que van renunciar, entre 2012 i 2013, a seguir formant-ne part.

Encara, però, arribaria un nou nomenament inesperat, en tant que Ramón de Soto, que assumia la vicepresidència del CVC, va morir i les Corts van haver d'aprovar, el 18 de febrer de 2015, Ximo Tebar com a membre de l'òrgan consultiu en afers culturals, però de decisions no vinculants.

Malgrat que el CVC s'ha acabat configurant fa dos anys, amb l'última incorporació de Tebar, el Reglament d'Organització i Funcionament del CVC indica que, independentment de la data d'incorporació dels membres, "cessarà en el càrrec el mateix dia que ho haguera fet el membre la vacant del qual cobreix". És per això que els lletrats de les Corts, davant uns consellers que estan prorrogats en els seus càrrecs des de juliol de 2017, han advertit que s'han de renovar íntegrament.

Grisolia no ha comunicat la renovació

L'informe dels juristes, a més a més, assenyala que, tot i la situació anòmala, encara que legal, en què es troba el CVC des de fa més de sis mesos, no els consta que s'haja rebut cap escrit comunicant l'existència de les 21 vacants al president de les Corts. En aquest sentit, apunten que el president del CVC, un càrrec que ostenta Santiago Grisolia, no ha posat en coneixement de la presidència del parlament la situació d'extinció del termini ni la necessitat de renovació dels càrrecs després que expirara el mandat en juliol. Un procediment, si més no, que recull l'articulat de la mateixa llei que regeix la creació del CVC de 1998.

Les fonts del CVC consultades per a aquest diari asseguren que coneixen l’informe dels lletrats i reconeixen la situació de prórroga en què es troben els 21 membres. Diari La Veu va tractar de contactar amb el secretari de l’òrgan consultiu, Jesús Huguet, per a recollir les reaccions dels membres arran del document encarregat per les Corts però, en el moment de tancar la redacció d’aquesta informació, no ha sigut possible parlar amb el secretari del CVC, malgrat haver-li fet arribar la petició i haver confirmat que es trobava a la seu del Palau de Forcalló.

next