El Consell torna a negar informació dels contractes d’Aerocas i el Vila-real CF

S’excusa en la seua “confidencialitat” per no facilitar els acords
27 febrer 2014 01:00h
Un jugador del Vila-real CF amb la samarreta amb el logotip de l'aeroport de Castelló.
Redactaveu / València

“Hi ha una clàusula de confidencialitat signada entre les dos parts, sobre els termes concrets del contracte, que impedeix la seua difusió, sense el consentiment de l’altra part”. Aquesta és la “inusual” resposta que ha donat el conseller d’Economia, Máximo Buch a la diputada de Compromís, Mònica Oltra, qui va demanar tindre accés als contractes de patrocini entre l’empresa pública Aerocas i el Vila-real CF.

Segons manifesta Compromís en un comunicat, “amb aquesta inusual resposta, es donava a entendre que si l’entitat esportiva no donava el vist i plau, el Consell no anava a facilitar la documentació”, i per això Oltra va preguntar per escrit al conseller si havia demanat el consentiment del Villa-real CF per fer públic aquest contracte per facilitar-lo a aquest grup parlamentari, “si veia correcte” el conseller l’existència de clàusules de confidencialitat en contracte signats per l’Administració pública amb clubs esportius valencians, “quin era el motiu de la necessitat d’establir clàusules de confidencialitat”, incidint directament en preguntar si hi ha res a amagar, i també, a banda de la confidencialitat del text dels contractes, “quants s’han signat o prorrogat, amb el Villa-real CF per aquest concepte, i quin és el cost total de la suma de tots”.

La resposta que dóna ara el conseller és que la inclusió de clàusules de confidencialitat als contractes que fa el sector públic “és una possibilitat reconeguda legalment per tal de protegir els legítims interessos tècnics i comercials de les parts entrevinents”.

A aquest respecte, Compromís es pregunta “què ha d’amagar el patrocini esportiu per part d’Aerocas, amb un club esportiu?, i diu ara que la Conselleria no ha fet públic el contingut del contracte, i diu ara, i no abans que advertint de l’existència de clàusula, posa a disposició dels diputats els contractes” (quan abans deixava entendre que no el podia mostrar)

Patrocini sense aeroport

Per finalitzar, explica que s’han signat cinc contractes per a patrocini esportiu, relatives a les temporades 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, “temporades, totes elles com bé se sap, en les quals l’aeroport no estava ni inaugurat”.

Per tant, segons Oltra, “a hores d’ara, es continua sense saber la lletra petita d’aquests contractes; s’ha pogut saber en altres respostes que entre 2006 i 2012, Aerocas va malgastar un total de 22.865.885,63 euros (3.804.563.246 pessetes), en concepte de publicitat de la infraestructura, sense comptar els patrocinis als clubs esportius”.
 
Els patrocinis esportius al Vila-real CF, perquè el club groguet duguera en la samarreta el logotip d’una infraestructura que no estava funcionant, va ser de més de 2 milions d’euros a l’any, però, segons denuncia Compromís, “es continua sense facilitar”.
 

next