Igualtat ofereix ajudes econòmiques a persones majors per a eliminar els obstacles de les seues cases

El departament dirigit per Oltra destina 36,3 milions a subvencions per a serveis socials especialitzats per a gent gran i malalts d'Alzheimer
/ València
3 febrer 2018 01:00h
Les sol·licituds de les prestacions econòmiques individualitzades es poden presentar fins al 31 d\'octubre de 2018.

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives destinarà enguany 36,3 milions d'euros en matèria de serveis socials especialitzats de persones majors, tant a través de les entitats com a través d'ajudes personals. 

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat les convocatòries d'aquestes subvencions que arrepleguen els requisits i condicions per a la seua concessió i que estan destinades al manteniment i equipament de centres i programes per a persones majors gestionats i desenvolupats per entitats locals i entitats sense ànim de lucre. Així mateix, s'han convocat les prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors. 

Les subvencions per a manteniment de recursos es concedeixen a centres destinats a atendre necessitats socials específiques en el sector de les persones majors i s'adjudiquen atenent als criteris de valoració establits i d'acord al tipus d'atenció que es preste. Per a aquest tipus de subvencions està previst un pressupost de 32,8 milions d'euros. 

També se subvencionen programes desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i que estan adreçats a col·lectius que requereixen una atenció específica, com les persones majors o persones amb Alzheimer. Per a l'apartat de programes, la Conselleria destina un total de 3 milions d'euros; corresponen a la línia de programes específics d'Alzheimer 1,5 milions. 

D'altra banda, es convoquen les prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici de la persona major. Aquestes ajudes comprenen les transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat de les persones majors residents. S'ha establit enguany un pressupost per a aquest objectiu de 500.000 euros.

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives també ha convocat l'ordre d'ajudes per a inversió en equipament de centres de serveis socials especialitzats de persones majors, gestionats per entitats locals o entitats sense ànim de lucre. Les ajudes per a l'exercici 2018 tenen un pressupost total d'1 milió d'euros, i es poden destinar a despeses en mobiliari, estris i equips informàtics necessaris per al funcionament dels centres. El pressupost d'aquesta línia s'ha incrementat respecte del 2017 en un 66,6%. 

La sol·licitud de presentació telemàtica i la documentació annexa estan accessibles en la seu electrònica de la Generalitat i el termini de presentació per als serveis socials especialitzats serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el DOGV. 

En el cas de les prestacions econòmiques individualitzades es poden presentar fins al 31 d'octubre de 2018. No obstant això, amb caràcter extraordinari, podran admetre's i tramitar-se aquelles sol·licituds presentades amb posterioritat a aquesta data i abans del 31 de desembre d'enguany, sempre que s'acredite l'aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de sol·licituds.

next