Agricultura oferirà fins a 80.000 euros a projectes de cooperació i innovació agroalimentaris

Les ajudes s'emmarquen dins del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020
/ València
12 febrer 2018 01:00h
Es prioritzaran els projectes relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d\'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics.

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat les bases reguladores de les ajudes per a la cooperació en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Aquestes ajudes tenen com a objectiu fonamental el suport a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia, vinculats al sector agrari i agroalimentari, derivats de plantejaments de cooperació d'equips d'innovació. 

Les ajudes, a més, estan orientades a reforçar els llaços entre l'agricultura, la producció d'aliments i la silvicultura, la investigació i la innovació per a aconseguir una millor gestió i resultats mediambientals. En aquesta línia, es prioritzaran projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d'investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics. També es prioritzaran les propostes relacionades amb la valoració de restes vegetals en experiències d'agrocompostatge o altres com la valorització energètica; el foment de la ramaderia extensiva i d'iniciatives com a escoles de pastors; experiències de transformació agroalimentària innovadores, especialment vinculades a figures de qualitat diferenciada i producció ecològica, i experiències de centrals de compra innovadores. 

En concret, seran subvencionables els costos directes i indirectes de les activitats de cooperació. També s'inclouran les activitats de demostració quan contribuïsquen a divulgar o a transferir els èxits de projectes. El percentatge de subvenció serà d'un 40% de l'import de la despesa subvencionable. No obstant això, aquest percentatge podrà ser del 80% en el cas de projectes presentats per entitats públiques. En tot cas, l'ajuda màxima per projecte no superarà els 80.000 euros. 

La intenció de la Conselleria és potenciar una economia circular, amb l'objecte de reduir l'ús de recursos a través de la millora dels rendiments econòmics i la identificació de noves oportunitats de creixement i creació d'ocupació a partir de la reducció, reutilització i reciclatge, de manera que s'aconseguisca que els residus passen a ser recursos. A més, es busca millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i facilitar la seua reestructuració i modernització.

next