CaLab, un laboratori on gestar l'habitatge del futur

La Generalitat dissenya una plataforma que recull les innovacions per a adaptar les vivendes a les necessitats del segle XXI
/ València
28 febrer 2018 01:00h
Els índexs de preus dels portals immobiliaris mostren els imports que demanen els propietaris de les vivendes, no els que finalment cobren als llogaters

La casa i la família estan estretament lligades. De fet, la vivenda és el primer espai de socialització dels infants i on transcorre gran part de la vida familiar. En l'actualitat, el concepte de família no és el mateix que fa 50 o 100 anys, i mentre que les relacions i models de convivència familiar han evolucionat, les estructures de les cases són les mateixes. La modernitat ha arribat als mobles i als electrodomèstics, però no ha modificat l'espai de la vivenda, que s'ha quedat obsolet per a alguns tipus de famílies que existeixen actualment, i també per a estils de vida o persones amb problemàtiques concretes. 

Davant aquest decalatge entre vivenda i societat naix CaLab, un laboratori per a crear vivendes que "s'adapten a les necessitats del segle XXI". L'objectiu de la plataforma és recollir totes les innovacions en matèria d'habitatge que s'han fet arreu de l'estat espanyol i d'Europa per a desenvolupar i potenciar una renovació habitacional que millore la qualitat i atenga les necessitats específiques de les persones en cada moment de la seua vida. El projecte està impulsat per la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i hi participa també la Universitat Politècnica de València i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura d'Alacant amb l'objectiu de crear sinergies entre la Generalitat i la Universitat per a millorar el parc de vivendes. 

Durant la presentació d'aquesta nova eina, la consellera Maria José Salvador va explicar que aquest laboratori determinarà quins canvis cal dur a terme en la legislació per a poder aplicar modificacions en les vivendes tradicionals. De fet, segons va explicar la directora general de Vivenda, Rebeca Torró, modificar la llei és l'objectiu final que es vol aconseguir amb CaLab, ja que la normativa actual no permet eixir-se'n del model tradicional de vivenda, obsolet per a molts tipus de família que s'allunyen del model tradicional.

Entre els diferents aspectes d'innovació, la conselleria vol introduir amb CaLab la perspectiva de gènere en els nous plans urbanístics perquè "qualsevol pla que no contemple aquesta visió deixarà d'abraçar aspectes importants", va explicar Torró. La innovació en aquest sentit té com a objectiu adequar l'oferta residencial a les diverses estructures familiars i flexibilitzar les tipologies per als possibles canvis familiars. "Quan adquireixes una casa, pots estar soltera, i al cap d'un temps tindre fills, o una persona dependent a càrrec; les vivendes s'han d'adaptar als canvis", va assenyalar Torró. També busca aplicar criteris de disseny d'habitatges que faciliten i promoguen el repartiment de les tasques domèstiques, garantir la seguretat de les dones en l'entorn pròxim dels seus habitatges i facilitar l'accés a la vivenda de les dones de col·lectius vulnerables, mitjançant polítiques públiques fetes amb perspectiva de gènere.

Garantir el dret a l'habitatge

A més, CaLab també busca innovar per a crear vivenda sostenible i eliminar les barreres arquitectòniques per a adaptar els edificis a les persones majors i amb problemes de mobilitat. La consellera Salvador va explicar que es pretén posar les noves tecnologies i la innovació a disposició de garantir un dret fonamental com és el dret a l'habitatge. "Les necessitats actuals són que totes les persones puguen tindre garantit el seu dret a la vivenda", va emfatitzar.

Amb aquesta intenció des de la Generalitat es va impulsar la Llei per la Funció Social de l'Habitatge, que va ser recorreguda pel govern estatal. "El govern d'Espanya en el seu paper de 'Perro del Hortelano' ni pren mesures per a garantir el dret a l'habitatge ni deixa actuar els que tenen la sensibilitat per a legislar en eixa matèria", va lamentar la consellera Salvador. No obstant això, la titular de vivenda espera que la situació es resolga com a Navarra, on finalment els tribunals han permés l'expropiació de l'usdefruit de les vivendes buides a favor de l'administració perquè aquesta les pose a disposició de qui més les necessite. La consellera es va mostrar optimista i va assegurar que mentre s'espera la resolució judicial ja s'estan prenent mesures per a "tindre el parc de vivendes a punt". Per exemple, la Conselleria d'Habitatge té previst reprendre la promoció d'alguns projectes de vivenda protegida que es van quedar penjats els darrers anys. 

Per a enguany i amb previsió de construir vivenda nova pròximament, l'objectiu de la Conselleria, juntament amb CaLab, és traure un catàleg sobre les actuacions innovadores fetes arreu d'Europa "per a poder fer el primer pas d'una investigació, que és analitzar l'estat de la qüestió", va explicar Torró. La directora general de vivenda considera que s'ha avançat molt en matèria d'innovació en altres països, "però en la Comunitat Valenciana això s'havia deixat en la cuneta". 

next