El Consell aprova el projecte de Llei de Mediació per a "evitar la intervenció judicial" en els conflictes

La norma potenciarà la resolució dels conflictes a través del diàleg, la participació i la convivència
/ València
2 març 2018 01:00h
La norma estén el seu àmbit d\'aplicació sobre totes aquelles matèries en què els conflictes generats puguen solucionar-se mitjançant la mediació.

El ple del Consell ha aprovat el projecte de Llei de Mediació, una norma que crearà el marc jurídic necessari per a desenvolupar i impulsar els procediments de mediació que es desenvolupen en l'àmbit autonòmic i fomentar, així, l'accés de la ciutadania a aquest mètode extrajudicial de solució de conflictes. 

La llei, que inicia ara la seua tramitació parlamentària, dissenya un procediment caracteritzat per la intervenció d'un mediador professional, neutral i imparcial, que facilita l'acostament de postures entre les persones en conflicte i proposa possibles solucions per a aconseguir un acord satisfactori que evite la intervenció judicial. La mediació es converteix, així, en un impuls al diàleg, la participació, la convivència i la regeneració dels llaços socials de forma més ràpida, eficaç i econòmica. 

Canvis respecte de l'avantprojecte 

El projecte de llei incorpora les apreciacions formulades en els informes del Consell General del Poder Judicial, el Consell Jurídic Consultiu i el Comité Econòmic i Social sobre l'avantprojecte aprovat pel Consell el passat 28 de juliol de 2017. 

En aquest sentit, l'exposició de motius precisa que és la Llei estatal 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, la norma que permet a la Generalitat dur a terme aquesta regulació, en virtut del que es disposa en l'article 49.1.36 de l'Estatut d'Autonomia, que atribueix al País Valencià competències en matèria de mitjans materials i personals al servei de l'administració de Justícia. 

Altres canvis rellevants respecte de l'avantprojecte són la incorporació de la mediació als procediments administratius de la Generalitat i, pel que fa al Registre de Persones i Entitats Mediadores de la Comunitat Valenciana, la inscripció de persones o entitats mediadores serà sempre de caràcter voluntari. 

Com es durà a terme la mediació

El projecte de llei que es remetrà a les Corts manté el caràcter de regulació integral enfront de la legislació estatal, que se circumscriu als assumptes civils i mercantils, per la qual cosa estén el seu àmbit d'aplicació sobre moltes altres matèries en què els conflictes generats poden solucionar-se mitjançant la mediació. 

La norma garanteix la qualitat i fiabilitat del sistema i propicia l'augment de la confiança, per part de la ciutadania i les institucions, a través de la creació d'un Centre de Mediació, que afavorirà i impulsarà els procediments de mediació. A més, el Registre de Persones i Entitats Mediadores garantirà a la ciutadania l'accés a professionals i entitats de mediació de contrastada formació. 

A més, la normativa manté l'extensió del servei d'assistència gratuïta als qui, sent beneficiaris d'aquest dret, opten per acudir a la mediació per a resoldre les seues controvèrsies. 

El projecte de Llei de Mediació compleix d'aquesta manera un dels compromisos de la Generalitat per a acostar la Justícia a la ciutadania mitjançant una mediació de qualitat, capaç de resoldre els conflictes que sorgeixen en una societat moderna i complexa com la valenciana. 

La mediació, així entesa, reforça la idea de "l'accés a la justícia integral" com un dret dels ciutadans, reconegut tant en els textos normatius internacionals com en les constitucions modernes.

next