L'Europa de la diversitat, per Florent Marcellesi

Opinió de Marcellesi, candidat a les primàries d'Equo per a les eleccions europees
3 març 2014 01:00h
RedactaVeu / València

Igual que la biodiversitat natural és un tresor, la diversitat en totes les seues dimensions socials i culturals és un patrimoni a preservar i fomentar activament des d'Europa. En aquest sentit, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea no deixa lloc a dubtes: “La Unió respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística”. No obstant açò, és evident que encara queda molt camí per recórrer per a fer efectiu aquests drets. Vegem per exemple el cas de la diversitat lingüística.

Si be l'Estat espanyol va ratificar en 2001 la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, el tancament de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) vulnera clarament el seu article 11 sobre mitjans de comunicació on diu que es promouran canals públics de televisió i ràdio en llengües minoritàries o regionals. Independentment de l'ús que el PP va fer de RTVV com a televisió i ràdio de propaganda política, unflant la plantilla i portant-la al desastre econòmic, és necessari de cara al futur que existisca al País Valencià un mitjà de comunicació públic que recolze la pluralitat lingüística i recolze amb un pressupost raonable a la llengua minoritzada.

D'altra banda, també diu la Carta en l'Article 10 que les autoritats administratives promouran l'ús de les llengües regionals o minoritàries. Açò contrasta clarament amb la denúncia falsa que va posar la Guàrdia Civil contra Carles Mateu, veí d'Almenara (Castelló). Com va sentenciar el jutge, Carles Mateu havia sigut correcte en el seu tracte amb la Guàrdia Civil i posava en evidència que aquesta li havia denunciat per no parlar en castellà. Perquè no tornen a ocórrer aquests fets, fa falta plantejar que els membres de les forces de seguretat que es traslladen a altres autonomies on hi haja dues llengües oficials, haurien d'entendre la llengua pròpia. De la mateixa manera, en l'administració autonòmica i municipal és important assegurar-se que els funcionaris públics dominen les dues llengües cooficials, especialment les persones que tinguen atenció al públic. Però més enllà d'aquestes mesures institucionals, és un canvi cultural que és necessari realitzar. Educar-nos en el respecte cap a tots els locutors, especialment aquells que volen utilitzar les llengües minoritzades, considerar que el coneixement de diverses llengües com una basa de futur que reforçar, són els pilars de l'Europa de la diversitat que promoc des d'Equo i Els Verds Europeus.

Per a donar nous passos en aquesta adreça i a favor de les llengües minoritzades, Europa té un paper fonamental: pot assentar un marc de recolzament i suport a la seua riquíssima diversitat cultural. De fet, a l'abril de 2013 es va aprovar per àmplia majoria en el Parlament Europeu un informe sobre les llengües en perill d'extinció. Aquest informe portat per François Alfonsi del grup Verds-ALE:

Critica les retallades en polítiques de promoció de la diversitat lingüística.

Demana a la Unió Europea i als seus Estats Membres a comprometre's amb una política ambiciosa de protecció i promoció de les llengües en perill d'extinció en el si de les comunitats lingüístiques implicades i permetre a les i els xiquets adquirir dues llengües maternes.

De forma més genèrica, tenim com a objectiu també fer vinculant jurídicament la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea no solament per als actes de la Unió Europea sinó també per a aquells dels Estats membres. Es garantiria així un mínim comú de drets culturals i lingüístics a escala europea que haurien de ser protegits i garantits no solament per la Unió Europea en les seues actuacions sinó també pels Estats membres en les seues.

Món pare és d'origen cors, resident al País Basc des de fa 10 anys i ciutadà europeu convençut, tinc clar que “Units en la diversitat” és més que un lema. És el camí correcte per a una Europa que construeix un futur comú des del respecte i la pluralitat.

Article anterior publicat en La Veu del mateix autor: “El creixement és el problema, no la solució”


 
Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next