Justícia destina 480.000 euros a projectes de recuperació de la memòria històrica en 2018

Les ajudes estan dirigides als ajuntaments i mancomunitats, les universitats i les entitats i associacions sense ànim de lucre
/ València
6 març 2018 01:00h

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la resolució de 26 de febrer de 2018 de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen per a l'any 2018 subvencions per a la realització de projectes i iniciatives en matèria de la recuperació de la memòria històrica, en honor de la convivència democràtica. 

En la resolució es contemplen tres tipus d'ajudes: les destinades a subvencionar projectes en matèria de recuperació de la memòria històrica desenvolupats per ajuntaments i mancomunitats, les dirigides a projectes de les universitats i les destinades a les activitats realitzades per part d'entitats i associacions sense ànim de lucre. 

L'import de les ajudes ascendeix a 480.000 euros, dels quals 240.000 van destinats als ajuntaments i mancomunitats, 150.000 a les universitats i 90.000 per a entitats i associacions sense ànim de lucre. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La presentació de sol·licituds i la documentació es realitzarà de forma telemàtica en el Portal de la Generalitat.

Seran objecte de subvenció els projectes i actuacions de commemoració o d'homenatge a persones i esdeveniments relacionats amb la memòria històrica i democràtica valenciana, els que promoguen la difusió i la formació i aquells que fomenten la promoció, difusió i capacitació en matèria de drets i llibertats fonamentals i de règim electoral, com ara l'organització de congressos, recerca, simposis, jornades, seminaris, exposicions temporals, publicacions i projectes educatius. 

A la convocatòria només es podrà presentar una sola sol·licitud que podrà incloure un o diversos projectes i l'import màxim a subvencionar serà de 30.000 euros en el cas de les universitats, de 10.000 euros per als ajuntaments i mancomunitats i de 5.000 euros a entitats i associacions sense ànim de lucre.

next