Educació convoca les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional per al 2018-2019

El termini d'inscripció als exàmens s'obrirà el 17 de maig i es tancarà el 31 de maig
/ València
13 març 2018 01:00h
Els aspirants a cicles formatius de grau mitjà faran una prova comuna per a tots ells, mentre que la prova d\'accés al grau superior tindrà una part específica.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat aquest dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior per a 2018. 

Els exàmens per a l'accés a grau mitjà seran el 18 de juny i, per a grau superior, el 20 de juny, i tindran lloc a tots els centres docents públics que impartisquen cicles formatius. L'objectiu d'aquestes proves és possibilitar que aquelles persones que no reunisquen els requisits acadèmics d'accés directe a cicles formatius puguen cursar aquests estudis i complementar així la seua formació. A més, cal destacar que la certificació que acredita haver superat les proves d'accés té validesa en tot el territori espanyol. Per a aquests alumnes, en el procediment d'admissió es reservarà un mínim d'un 20% de les places vacants, que podrà ampliar-se en el cas que les sol·licituds de l'alumnat que concórrega per altres vies d'accés siga insuficient per a cobrir-ne l'oferta. 

Pel que fa al període d'inscripció a les proves, s'obrirà el 17 de maig i estarà obert fins al 31 de maig. L'únic requisit per a poder presentar-se a les proves d'accés a grau mitjà serà tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2018, i per al grau superior, tindre 19 anys o complir-los durant el 2018. El llistat provisional de l'alumnat admés per a fer les proves serà publicat el 7 de juny i, després del període de reclamació, el llistat definitiu d'admesos i exclosos serà publicat el 14 de juny. 

Quant a la publicació del resultat de les proves, el llistat provisional de les qualificacions de grau mitjà serà publicat el 27 de juny i les reclamacions podran presentar-se del 28 de juny al 2 de juliol. En el cas de les proves de grau superior, el llistat provisional de les qualificacions serà publicat el 28 de juny i les reclamacions podran presentar-se el 2 i 3 de juliol. Finalment, la publicació de les llistes definitives de les qualificacions i el lliurament dels certificats de les proves de grau mitjà i superior serà el dia 9 de juliol. 

Com seran les proves

Els aspirants a cicles formatius de grau mitjà faran una prova comuna per a tots ells, que constarà de tres parts: lingüística (Llengua i Literatura Castellana o Valenciana i Llengua Estrangera Anglés), social (Ciències Socials, Geografia i Història) i cientificomatemàtica i tècnica (Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tractament de la Informació i Competència Digital). 

D'altra banda, la prova d'accés al grau superior constarà de dues parts: la comuna i l'específica. La part comuna estarà dividida en quatre apartats: Llengua i Literatura (castellana o valenciana), Llengua Estrangera (anglés), Matemàtiques i Tractament de la Informació i Competència Digital. Pel que fa a la part específica, constarà de dos apartats i inclourà diferents continguts de matèries del Batxillerat, en funció de l'opció a què estiga adscrit el cicle formatiu. 

La direcció dels centres docents on tindran lloc les proves designarà el professorat dels distints departaments didàctics o d'orientació que hauran d'informar les persones interessades sobre el calendari, l'estructura, els continguts, els criteris d'avaluació i la possibilitat d'exempció de les proves.

next