Estan provocant els preus del lloguer una nova bombolla immobiliària?

El Consell tracta de mitigar la crescuda de preus augmentant el parc públic de vivenda i critica el govern espanyol per no posar mecanismes de control
/ València
14 març 2018 01:00h
Les subvencions poden arribar al 40% del preu del lloguer, amb un màxim de 2.400 euros anuals

Viure de lloguer ha sigut sempre una opció per a aquells que no es podien permetre adquirir una casa en propietat. Almenys fins ara. Els anys precrisi van estar marcats per l'augment imparable del preu de compra de la vivenda, que va donar lloc a la bombolla immobiliària. Aquests anys van ser l'edat d'or del lloguer, que sembla estar arribant a la seua fi. Amb l'augment dels preus de lloguer, aquesta opció sembla cada vegada menys avantatjosa.

L'increment ve propiciat entre altres coses perquè molts propietaris prefereixen arrendar els seus d'habitatges a turistes, que paguen més per una estada més curta que uns inquilins de llarga durada. Això està propiciant que la demanda de pisos en règim de lloguer siga més alta que l'oferta, amb el consegüent increment de preus que això suposa. 

De fet, segons l'Índex de Preus del Consum (IPC), publicat aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en un any el preu del lloguer al País Valencià s'ha incrementat un 0,9%. Aquesta tendència es va iniciar en 2017, quan els lloguers es van encarir un 0,4% respecte a 2016. D'altra banda, i segons un informe de Fotocasa, el preu del metre quadrat de lloguer ha crescut un 9,7% entre 2016 i 2017, passant de 5,76 euros a 6,32. Agafant aquestes dades com a referent, el lloguer d'un pis de 90 metres quadrats pot arribar als 569 euros mensuals.

El problema dels preus del lloguer no ha arribat encara a les dimensions de Madrid o Barcelona, on el metre quadrat es pagava en 2017 a 11,45 euros i a 12,39 euros respectivament, segons Fotocasa. No obstant això, el creixement dels preus els darrers mesos posa damunt la taula la necessitat de prendre mesures si es vol garantir al País Valencià l'accés a la vivenda a les rendes mitjanes o baixes. De fet, el dilluns, la directora general d'Habitatge, Rebeca Torró, i el dimarts el president de la Generalitat, Ximo Puig, van pronosticar una nova bombolla immobiliària, en aquest cas provocada per la crescuda del preu del lloguer. 

La Conselleria d'Habitatge, amb Maria José Salvador al capdavant, va presentar dimarts un pla d'actuacions per a potenciar la vivenda de lloguer accessible. Així, el Pla Plurianual de Rehabilitació i Ampliació del Parc Públic d'Habitatge passa per recuperar, rehabilitar i acabar de construir el parc de vivenda pública de la Generalitat. Entre les actuacions previstes destaca la búsqueda de convenis amb bancs que tenen vivendes buides, la generació d'habitatges en règim de lloguer assequible mitjançant mecanismes de col·laboració publicoprivada i la creació d'un concurs per a la compra d'habitatges de tipologia plurifamiliar dins del territori. També es preveu desallotjar les vivendes ocupades il·legalment, cedir sòl a promotors i cooperatives sense ànim de lucre per a construir habitatges per a lloguer amb preu accessible. 

Una pla estatal que no compleix les expectatives

L'estratègia del Consell per a afavorir el lloguer assequible s'emmarca dins de la Llei per a la Funció Social de l'Habitatge, una norma que la Generalitat voldria desenvolupar més però que no pot perquè el govern de Mariano Rajoy l'ha recorreguda als tribunals. Per la seua banda, la consellera Salvador va posar de relleu la planificació del departament d'Habitatge per a posar fre a l'augment dels preus, una política que "contrasta amb la falta de planificació del Ministeri de Foment". I és que, segons Habitatge, el govern espanyol no està prenent les mesures adients per a frenar aquesta possible bombolla immobiliària.

De fet, la consellera va advertir el que Pla Estatal d'Habitatge –aprovat divendres passat en Consell de Ministres– tindrà un "efecte pervers" en els preus, atés que facilita unes ajudes al lloguer que no vénen acompanyades de "mecanismes correctors" per a controlar la tendència a l'alça dels lloguers. En aquest sentit, Salvador va criticar que el nou pla no contempla inversions per a ampliar el parc públic d'habitatge ni per a habitatge protegit, ni posa "cap tipus de límit o requisit" per a les ajudes al lloguer, i tampoc no entra a regular els preus, cosa que no es pot fer des del Consell perquè és competència estatal.

Tot i les dificultats que segons el Consell posa el govern espanyol perquè el govern del Botànic legisle en matèria de vivenda, el president Puig va assegurar que la Generalitat posarà "tot el que estiga de la seua part perquè totes les persones tinguen dret a l'habitatge" i per a "parar la possible bombolla" del lloguer que impossibilita a les rendes mitjanes i baixes accedir a una casa.

next