Les donacions de llet permeten alimentar 177 nadons als hospitals valencians

El programa iniciat en 2017 ha comptat amb 173 mares lactants i ha acumulat fins a 300 litres
/ València
16 març 2018 01:00h

El Banc de Llet Materna del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV) va començar a funcionar al setembre de 2017. Des de llavors, 173 mares han donat llet materna de manera altruista i han sigut 177 els bebés que s'han beneficiat d'aquesta iniciativa. En l'actualitat, són 105 les mares que donen activament al Banc de Llet. D'elles, 52 són de la demarcació de València, 36 de la d'Alacant i 17 de la de Castelló. Des de gener de 2018, 48 mares s'han unit a aquest projecte.

Així mateix, en aquest mateix període, el volum de la llet donada ascendeix a 300 litres, dels quals 90 han sigut distribuïts a hospitals del País Valencià per a alimentar 63 nounats. En aquest moment, el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana compta amb 63 litres de llet llestos per a distribuir. Durant l'últim trimestre de 2017, el CTCV va distribuir 106,5 litres de llet materna pasteuritzada a les plantes de nounats de diferents hospitals valencians: La Fe i el Clínic de València; l'Hospital General d'Elx; el General d'Alacant, i el General de Castelló.

El Banc de Llet Materna té com a objectiu assegurar que tots els bebés prematurs o nounats del País Valencià puguen ser alimentats amb llet d'origen matern de la millor qualitat possible, sempre que la requerisquen per prescripció mèdica i que no puguen ser alletats per la seua mare de forma transitòria o definitiva. Així, és el pediatre qui calcula la quantitat de llet que necessita el bebé.

El procés de la llet materna rebuda

Després d'una entrevista amb els metges de la Unitat Neonatal dels hospitals, les mares que acaben de tenir un bebé poden donar llet materna a través del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. Aquest s'encarrega de rebre, avaluar, processar i distribuir la llet donada de forma altruista per al benefici dels nounats hospitalitzats que ho precisen. Quan la llet arriba congelada al Centre de Transfusió es comprova que els recipients són els adequats, que estan en bones condicions i correctament etiquetats.

La llet es manté congelada a -20ºC fins al seu processament, açò és, la pasteurització i anàlisi per a garantir que siga un producte biològic segur. La pasteurització és el mètode aplicat per a processar la llet materna, ja que permet eliminar els patògens que puguen estar presents en la llet donada, de manera que es preserva el màxim de qualitats nutricionals de la llet humana.

Finalment, la llet materna congelada es distribueix en biberons a les Unitats Neonatals dels hospitals valencians. La llet és apta per al consum en el transcurs de 24 hores després de ser descongelada.

Requisits per a ser donant de llet materna

Poden ser donants de llet materna les mares que estiguen alletant satisfactòriament el seu fill, gaudisquen de bona salut i tinguen hàbits de vida saludables. Per a açò, han de realitzar una entrevista en l'hospital per a comprovar que no hi ha contraindicacions per a la donació.

Se'ls sol·licita un consentiment informat escrit i se'ls extrau una mostra de sang amb la intenció de descartar infeccions. A més, se'ls explica la forma d'extracció i conservació de la llet i se'ls proporciona el material necessari per a açò.

Finalment, la llet arriba al CTCV a través d'un sistema de recollida de llet donada per a assegurar un bon transport i facilitar el procés de donació a les mares.

next