Educació impulsa un pla per a avançar cap a una escola "coeducativa, inclusiva i igualitària" en 4 anys

Les accions, estructurades en 7 eixos, compten amb un pressupost total de més de 16 milions d'euros
/ València
22 març 2018 01:00h
Malgrat que el pla director s\'ha presentat ara, el document recull algunes accions que ja s\'estan duent a terme.

La Conselleria d'Educació ha presentat aquest dijous el pla director de coeducació, una eina més per a "treballar per la igualtat real i efectiva" i per a "acabar amb el biaix de gènere en la societat", tal com ha assenyalat el conseller Vicent Marzà. Així, Marzà ha destacat que l'educació és "el principal motor de socialització i transformació de la societat" i que amb ella es poden canviar "els patrons de comportament i de relacions, no només en les aules, sinó en la societat". El conseller també ha recordat que "no n'hi ha prou amb sortir al carrer el 8 de Març, cal fer més accions".

Amb aquest pla director de coeducació, que té una durada de 4 anys i compta amb una inversió de 16.180.000 euros en total, es pretén passar de l'escola mixta a l'escola coeducativa, que "és aquella que té en compte les mancances des del principi". Així, el conseller d'Educació ha remarcat que "el canvi de l'escolarització segregada a l'escolarització mixta ja va ser un pas important" i que ara es vol avançar cap a una escola coeducativa. Segons recull la presentació del pla director, també es tractaria d'un model d'escola "inclusiva, igualitària, que contribuïsca a la transformació social en direcció cap a una societat lliure de discriminació per raó de gènere i que previnga la violència de gènere i masclista".

El pla no està dirigit només al personal docent, sinó al conjunt de la comunitat educativa. Així, pares i mares, alumnat i consells escolars també resulten interpel·lats per un pla que ordena els objectius de la Conselleria respecte a la coeducació, reconeix la tasca que molts docents han estat desenvolupant, impulsa unes directrius de treball per a tots aquells docents que no estigueren treballant aquest tema de manera activa i generalitza aquest concepte de manera transversal a tot el sistema educatiu.

Set eixos de treball

El pla director de coeducació s'estructura en 7 eixos, a fi d'establir les línies d'actuació prioritàries i determinar les accions i mesures que cal desenvolupar per a la seua aplicació, el seguiment i l'avaluació. Prèviament, en 2016, es va constituir la mesa de coeducació, amb la col·laboració d'organitzacions, col·lectius i procedents de tots els nivells educatius. Dins d'aquesta mesa es van constituir diversos grups de treball per a abordar els principals eixos de forma especialitzada. Cadascun d'aquests eixos té uns objectius, unes accions i uns indicadors de seguiment.

L'eix 1 preveu la formació inicial del professorat tant en graus de Magisteri com en els màsters de Secundària. L'eix 2 se centra a garantir la formació específica i adequada en coeducació per al professorat, amb la col·laboració dels CEFIRE.

L'eix 3 apunta a la revisió del currículum escolar per a transformar-lo en un vertader currículum coeducatiu, mentre que l'eix 4 promou l'adequació dels materials curriculars. Al respecte, el secretari autonòmic d'Educació i Investigació, Miguel Soler, ha recordat que "cal que la perspectiva de gènere siga transversal a qualsevol matèria", també a les matemàtiques o la química. També ha assegurat que el professorat es mostra favorable a incloure-la, "però li manquen les ferramentes".

L'eix 5 apunta al desenvolupament de mesures per a fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en els òrgans de presa de decisió dels centres educatius. L'eix 6 explicita accions per a desenvolupar valors democràtics i drets humans, "perquè la discriminació de gènere és una vulneració clara dels drets humans", en paraules de Soler. Finalment, l'eix 7 apunta a la necessitat de col·laborar activament amb la resta d'administracions públiques. "Si educar és feina de tota la tribu, ací la tribu no és només la Conselleria d'Educació", ha afegit el secretari autonòmic.

Un treball continu

Malgrat que el pla director s'ha presentat ara, el document recull algunes accions que ja s'estan duent a terme. De fet, des de la conselleria el defineixen com "un compendi i resum de la política coeducativa que es va iniciar des del curs 2015-2016". Algunes de les mesures que ja s'estan desenvolupant són la presència d'una persona coordinadora d'Igualtat i Convivència en cada centre educatiu des del curs passat. També s'estan fent cursos específics al respecte, així com jornades vinculades a la coeducació per a docents relacionades amb la prevenció i detecció de violència de gènere, entre d'altres.

El conseller Marzà també s'ha referit als patis coeducatius, a les campanyes als centres educatius vinculades a la promoció de la justícia igualitària i els drets humans i a la creació d'un repositori de materials per a la igualtat. "Aviat es donaran detalls del nou portal web dedicat a recursos per a la igualtat i la convivència, que disposa de material molt detallat i treballat relacionat amb la promoció de la coeducació, entre d'altres", expliquen des de la conselleria. Soler també ha explicat que s'ha promogut que, en l'adquisició de llibres i materials per a les biblioteques escolars, almenys el 50% siguen d'autores de diversos camps del saber.

La coordinadora de la Unitat d'Igualtat de Conselleria, Dèlia Amorós, ha parlat del Pla d'Igualtat de Personal Docent, "que s'està cabant d'elaborar", per a posar de manifest que no es tracta de documents i treballs "estancs", sinó que totes les accions "tenen coherència". 

next