Sanitat regula la integració i les retribucions del personal de La Ribera després de la reversió

Isabel González Álvarez, actual directora general de l'Alta Inspecció Sanitària, serà la nova gerent del departament
/ València
23 març 2018 01:00h
La consellera Carmen Montón ha presentat el projecte sanitari Ernest Lluch que ocuparà l\'espai de l\'antic hospital La Fe.

El Ple del Consell ha aprovat aquest divendres el decret que estableix el marc jurídic del personal laboral que treballa en el departament de Salut de la Ribera una vegada es produïsca l'extinció del contracte de gestió de servei públic per concessió, l'1 d'abril. A més, ha aprovat un acord en matèria retributiva que garanteix el manteniment de les condicions prèvies del personal subrogat després de la reversió. 

La llei 21/2017 de 28 de desembre de la Generalitat de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, en la seua disposició addicional huitena, sobre "Efectes en matèria de personal de l'extinció del contracte de gestió del servei públic per concessió del departament de Salut de La Ribera", ja va establir la subrogació en matèria laboral i la continuïtat dels treballadors laborals. El decret aprovat desenvolupa la disposició addicional de la Llei 21/2017 en establir el règim jurídic d'aplicació al personal laboral que assumeix la Generalitat, la naturalesa laboral de la relació d'ocupació o les seues condicions de treball. 

Pel que fa al personal laboral contractat per la concessionària, una vegada quede extingida la fórmula contractual amb l'empresa, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública se subrogarà en tots els contractes vigents a 1 d'abril de 2018 en els seus mateixos termes i condicions. Tot açò segons estableix l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, que és el que regula els processos de successió d'empresa. La relació laboral en aquest cas serà la de personal laboral a extingir, segons estableix la disposició addicional octava de la Llei 21/2017. 

El decret defineix clarament que el personal laboral manté tots els seus drets de jurisdicció social i de negociació col·lectiva amb els representants legals dels treballadors. Respecte al personal estatutari, el decret regula el dret d'opció per al personal estatutari fix en situació d'excedència. Aquestes persones tindran el termini màxim de tres mesos a partir de l'1 d'abril de 2018 per a decidir si opten pel reingrés com a personal estatutari o per mantenir la seua condició de personal laboral. 

El Ple del Consell ha aprovat també l'Acord del Consell de la Generalitat en relació amb el règim retributiu del personal subrogat com a conseqüència de la reversió del departament de La Ribera. L'acord estableix el manteniment de les retribucions prèvies a la successió, tant les que es deriven del conveni col·lectiu de l'empresa com les que resulten dels contractes individuals de cada treballador.

303 nous treballadors

La plantilla començarà l'1 d'abril amb 1.423 treballadors indefinits, 310 estatutaris i 254 temporals contractats mitjançant una borsa que ja es va obrir el 19 de febrer i que compta amb més de 14.000 professionals. Els contractes d'aquests ja s'estan gestionant, a fi que l'1 d'abril estiguen tots els treballadors incorporats. A més, Sanitat incorporarà 303 professionals a la plantilla de La Ribera per a arribar a la ràtio "que nosaltres considerem idònia i equiparable a altres departaments de la Comunitat", en paraules de la consellera Carmen Montón.

En la roda de premsa posterior al ple del Consell d'aquest divendres, Montón ha explicat que "aquesta planificació s'ha fet gràcies a reunions periòdiques amb tots els caps de serveis". La consellera també ha explicat que "ja estan planificats tots els torns per a 2018". A més, ha remarcat que es crearan nous serveis, com el de cirurgia pediàtrica, i que es reforçarà l'atenció primària, les urgències i l'hospitalització a domicili. En total s'invertiran 7,8 milions d'euros en aquest departament.

La consellera ha recordat que "la sanitat pública valenciana està gestionant actualment 19 departaments" i que "després de 18 anys de gestió privada, donem la benvinguda a un nou departament en la gestió pública".

Nova gerent

Amb la reversió, també hi haurà canvis en la gerència de La Ribera. Així, l'1 d'abril la nova gerent serà la doctora Isabel González. González és radiòloga, ha sigut gerent de l'Hospital Sant Joan d'Alacant i actualment és directora general de l'Alta Inspecció Sanitària. "Reuneix experiència i és coneixedora de tot el procés de reversió", ha argumentat Montón.

El lloc d'Isabel González –que seguirà sent directora general fins a l'1 d'abril– serà ocupat per Isabel Castelló García, llicenciada en Dret, especialitzada en Salut Pública i actualment assessora a Presidència.

next