El Centre Mundial d'Alimentació Sostenible de València tindrà el suport de la FAO

Ribó subratlla la importància de recuperar models "sostenibles i saludables" d'alimentació
/ València
4 abril 2018 01:00h
El CEMAS sorgeix a partir de la Capitalitat Mundial de l\'Alimentació Sostenible que va assumir València l\'any 2017.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha presentat aquest dimecres davant de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) el nou Centre Mundial d'Alimentació Sostenible (CEMAS) que es posarà en marxa en la ciutat. La iniciativa sorgeix de manera directa de la Capitalitat Mundial de l'Alimentació Sostenible que va assumir València l'any passat. Ribó s'ha desplaçat a la seu de la FAO, a Roma, on s'ha reunit amb el director general de l'organització, José Graziano Da Silva, amb qui ha tractat sobre les bases jurídiques i col·laboratives del futur centre.

El CEMAS serà un centre interdisciplinari per a la investigació, la divulgació i la sensibilització dels grans reptes a què s'enfronten les ciutats i la població en general en qüestions alimentàries i nutricionals. El seu eix principal d'acció passa per facilitar processos innovadors per a lluitar contra la malnutrició i la desnutrició a les ciutats i al món, així com per procurar solucions al desafiament que suposa l'alimentació sostenible i de qualitat a les generacions futures.

Així, el Centre Mundial d'Alimentació Sostenible treballarà en dos direccions principals: d'una banda, la gestió del coneixement de projectes, programes, estratègies i accions, i, d’altra, la comunicació, divulgació i sensibilització sobre aquestes matèries.

En el primer àmbit es busca la interacció amb projectes que es desenvolupen a ciutats de tot el món, de manera que el centre funcionarà com a punt de trobada per a la recerca i identificació de bones pràctiques i com a intercanvi d'informació i coneixement de polítiques locals i regionals. També s'inclou l'anàlisi i seguiment de resultats; connexió amb entitats públiques i privades d'investigació, i participació en grans bases de dades i arxius i documentació de FAO i altres agències de Nacions Unides, entre altres aspectes. El segon implicarà la realització de mostres, exposicions i congressos; la producció de material i continguts per als mitjans i l'opinió pública, i la difusió de dades.

Tal com ha subratllat l'alcalde de València "es tracta d'un projecte molt important, ja que l'alimentació és un element fonamental per a totes les persones". Per això, Ribó ha instat a “reprendre models sostenibles i sans, alguns dels quals van tindre gran força en el passat, a València i en altres zones, i tot açò ha de ser tingut en compte per les autoritats perquè les nostres societats puguen alimentar-se d'una manera saludable i sostenible".

El director general de la FAO ha incidit en aquesta idea i ha assenyalat que "el que mengem hui en dia no és, desafortunadament, una bona referència de cara al futur, per l'impacte sobre el medi ambient i sobre la salut de les persones". Graziano Da Silva ha afirmat que "hem de canviar radicalment el sistema actual cap a un altre de caràcter més local, perquè les dietes estiguen basades més en productes frescos i senzills de controlar".

Internacionalització basada en innovació i sostenibilitat

Les dos línies d'actuació esmentades impliquen el contacte permanent amb la FAO, amb ciutats del món i amb fundacions, universitats i administracions públiques. En aquest sentit, la posada en marxa del Centre Mundial i la realització dels distints programes i iniciatives constitueixen un element per a la internacionalització de la ciutat de València, assentada sobre polítiques de sostenibilitat, projecció de futur i innovació i investigació.

De fet, entre els objectius que es plantegen per al Centre destaca la unificació, monitorització i anàlisi de les accions i resultats obtinguts en les ciutats de les tres grans estratègies de Nacions Unides per a aquestes qüestions: el Decenni de les Nacions Unides de l'Acció sobre la Nutrició 2016-2025, els Objectius de Desenvolupament Sostenible - Agenda 2030 i la New Urban Agenda.

A l'octubre de 2016 València i la FAO van firmar un memoràndum d'enteniment a través del qual es van establir diverses formes de col·laboració encaminades a la potenciació de sistemes alimentaris urbans sostenibles, investigació i difusió en els temes d'interés comú, com són tots els relatius "a l'agricultura, l'activitat marítim-pesquera, l'alimentació, el desenvolupament, l'economia rural i costanera, la promoció de la sostenibilitat dels sistemes alimentaris, l'educació del públic en una alimentació saludable i, en particular, les iniciatives encaminades al desenvolupament d'aquestos sectors i àmbits en els països més necessitats".

En el context de la Capitalitat Mundial de l'Alimentació Sostenible, a l'octubre de 2017 es va celebrar en València la III Cimera d'Alcaldes de les ciutats signants del Pacte de Milà, un "esdeveniment que ha situat la ciutat de València en un àmbit de reconeixement a nivell internacional com a urbs puntera en el desenvolupament i implementació de polítiques alimentàries sostenibles", segons s'arreplega en el projecte del CEMAS.

Davant els responsables de la FAO, l'alcalde Ribó ha exposat les condicions històriques, estructura i localització que fan de València una ciutat perfectament adequada com a seu d'un organisme de repercussió local, nacional i internacional: un entorn periurbà d'horta, unes institucions històriques plenament actives (la Tira de Comptar o el Tribunal de les Aigües), la reconeguda dieta mediterrània de llarguíssim bagatge històric i cultural i una posició geoestratègica de projecció tant en l'àmbit estratègic d'Europa Sud com en el marc mediterrani.

next