La Generalitat va tancar 2017 amb un saldo de tresoreria de 767,3 milions

Els cobraments van suposar 32.031 milions d'euros, mentre que els pagaments van ascendir als 32.638, per la qual cosa es va generar un flux net de 392,57 milions
/ València
6 abril 2018 01:00h

La Generalitat Valenciana va tancar l'exercici 2017 amb un saldo final de tresoreria de 767,34 milions d'euros, segons consta en la resolució de la Conselleria d'Hisenda que publica aquest divendres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) sobre la situació de tresoreria a 31 de desembre passat.

Els cobraments van ascendir a 32.031 milions d'euros i els pagaments a 31.638 milions, la qual cosa llança un flux net de tresoreria de l'exercici positiu, de 392,57 milions d'euros, que sumats al saldo inicial de tresoreria (374,77 milions) donen com resultat el saldo final de l'exercici.

Pel que fa a la despesa per capítols, la major part va ser a personal (5.352 milions), seguit de les transferències corrents (4.029 milions), compra de béns corrents i despeses de funcionament (3.556 milions) i passius financers (3.449 milions).

Respecte als cobraments, la major part d'ingressos es van produir per impostos indirectes (6.625 milions), passius financers (5.719 milions) i impostos directes (4.394 milions).

next