Els farmacèutics veuen "vicis d'inconstitucionalitat" en la llei del Consell que aboga per la gestió pública dels medicaments

El col·lectiu d'apotecaris de València aplegat en el MICOF demana que es modifique el text perquè "'s'ajuste a la Constitució i a la normativa estatal"
/ València
7 abril 2018 01:00h

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de València (MICOF) ha denunciat l'existència de "vicis d'inconstitucionalitat" en la modificació de la Llei d'Ordenació Farmacèutica de la Comunitat Valenciana "duta a terme per la Generalitat en la Llei de Pressupostos per a 2018 i que es troba en vigor des d'inicis d'enguany", segons ha informat en un comunicat.

Segons el col·lectiu, d'acord amb l'Administració de l'Estat, "l'exclusió de les oficines de farmàcia de la prestació farmacèutica en les residències sociosanitàries decretada per la Generalitat i l'obligació de totes les residències, públiques i privades, a integrar-se en un sistema de gestió pública directa atempta contra la normativa bàsica estatal i, amb açò, contra el sistema constitucional de distribució de competències".

Per això, han indicat des de l'entitat, "l'Estat ha registrat ja davant el Tribunal Constitucional el requeriment enviat a la Generalitat per a convocar la Comissió Bilateral de Cooperació entre ambdues administracions i iniciar negociacions tendents per a buscar un acord que permeta resoldre les discrepàncies existents". "Aquest acord haurà de passar pel compromís de la Generalitat de modificar el text legal aprovat per a ajustar el seu contingut a la Constitució i la normativa bàsica estatal.

Si no s'aconsegueix aquest acord, el govern espanyol interposarà, previ dictamen del Consell d'Estat, el corresponent recurs d'inconstitucionalitat, que implicarà la suspensió automàtica de la Norma impugnada", han advertit des del Col·legi.

Així mateix, han confiat que "la responsabilitat institucional de l'administració autonòmica i en la seua voluntat de negociar lleialment amb l'Estat en nom d'aconseguir una solució que garantisca la creació d'una base legal sòlida permeta construir el més eficient model de prestació farmacèutica soci sanitari per a la nostra comunitat".

Sobre aquest tema, el MICOF ha assegurat haver "tendit sempre la mà a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a arribar a acords en honor d'oferir un servei que beneficie el pacient i sempre hem estat disposats a col·laborar per a cercar una solució consensuada". "El Col·legi de Farmacèutics de València ha presentat un model sòlid, integrador i que compta amb tots els agents implicats", ha agregat.

"Una vegada més, tendim ponts de col·laboració per a treballar tant amb la Conselleria com amb tots els agents. Sempre que es compte amb tots els sectors implicats, estarem disposats a consensuar un model adequat i de qualitat que preste el millor servei possible als pacients", ha assenyalat. En aquest sentit, ha exposat que és "el moment que la Conselleria de Sanitat rectifique i compte amb la farmàcia comunitària per a engegar un model de qualitat per al resident". "Volem un model que unisca la farmàcia hospitalària, la farmàcia d'atenció primària i la farmàcia comunitària amb la resta de professionals sanitaris per a combatre de forma conjunta la cronicitat", ha expressat.

Així mateix, ha lamentat que des de la Presidència i Vicepresidència de la Generalitat no els hagen volgut escoltar "per a intervenir en un tema de tant calat social com és la salut dels ciutadans", ha conclòs.

next