La consulta mèdica de la Fe de València va detectar 2.423 víctimes de violència masclista en 2017

Un projecte de recerca impulsat per l'hospital i la UV ressalten la importància que el personal sanitari comunique a l'autoritat judicial els possibles fets delictius
/ València
8 abril 2018 01:00h

El projecte de recerca 'Violència de gènere i sanitat: la consulta mèdica, un espai de detecció' desenvolupat per l'Hospital Politècnic i Universitari La Fe de València i la Universitat de València (UV) ha situat com a espai de detecció de violència de gènere la consulta mèdica, en la qual solament en 2017 es van registrar un total de 2.423 casos positius, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

L'estudi s'emmarca en la iniciativa d'ajudes per a projectes de recerca coordinat entre la UV i La Fe i ha sigut desenvolupat per Ana Montesinos i Ángela Escribano mitjançant l'anàlisi de dos àmbits interrelacionats, com són el sanitari i el judicial. D'aquesta manera, les investigadores han revisat els informes mèdics i parts de lesions elaborats per personal facultatiu del Servei d'Urgències de la Fe en l'assistència de dones que han pogut patir una situació de violència de gènere.

El material d'estudi d'aquest projecte ha sigut la incorporació i valoració del risc dels casos qualificats com a violència de gènere en el programa SIVIO (el Sistema d'Informació per a la Detecció i Actuació enfront de la Violència de gènere) de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i l'anàlisi que alguns jutjats de violència sobre la dona atorguen als informes o parts mèdics.

Des de gener de 2015 a setembre de 2016 s'han estudiat un total de 117 casos amb diagnòstic de violència contra les dones i s'han analitzat 14 morts amb procediments judicials previs. La majoria de les dones que van acudir al Servei d'Urgències van ser ateses, diagnosticades i tractades per lesions físiques.

D'aquests 117 casos vistos en el Servei d'Urgències de l'hospital i recollits en l'estudi, s'ha confirmat que el personal ha realitzat els informes mèdics o parts de lesions en la majoria dels casos. Les autores de l'estudi han ressaltat que el personal sanitari "té l'obligació legal de posar en coneixement de l'autoritat judicial la possible comissió d'un fet delictiu davant la constatació de maltractaments mitjançant la notificació al jutjat del part de lesions". Així mateix, han destacat que el personal sanitari "no està emparat pel secret professional i que ha de comunicar determinades dades del pacient encara que cedisca, d'aquesta manera, la intimitat enfront de l'interés públic o la salut de tercers".

2.423 dones maltractades

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat un total de 2.423 casos positius de violència de gènere durant el passat any 2017, la qual cosa suposa el 2,58% de les dones cribrades en un programa de garbellat per a la detecció precoç de la violència de gènere que es duu a terme als centres de salut.

Aquest programa es desenvolupa a través de l'aplicació SIVIO, sistema que permet elaborar un informe detallat sobre la situació de maltractament que viu la pacient. Gràcies a ell, en 2017 s'ha realitzat el garbellat a 93.959 dones, un 14% més que en 2016 i s'han pogut identificar 219 casos més que en l'exercici anterior.

Del total de casos que han donat positiu després de la seua valoració com a violència de gènere durant el passat any, el 90,8% ha sigut considerat com a maltractament psicològic.

Per la seua banda, un 46,6% s'ha valorat com a maltractament físic i en el 7% dels casos positius s'ha considerat maltractament sexual, uns percentatges que es mantenen estables respecte als de 2016, ha assenyalat la Generalitat. Això no obstant, apunten que els casos de maltractament psicològic engloben també els considerats com a maltractament físic i sexual, ja que es donen ambdues condicions en un mateix cas.

next