El 26 de juny començaran les oposicions d'Infantil i Primària amb 3.000 places docents

Educació convocarà fins a 2021 un total de 13.000 llocs d'accés al cos de professors no universitaris
/ València
18 abril 2018 01:00h

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport publicarà en els pròxims dies l'ordre de convocatòria del procediment selectiu d'ingrés en el cos de mestres, que estableix el dia 26 de juny com la data en què es farà el primer examen de l'oposició. Es tracta de les oposicions per les quals es cobriran 3.000 places del cos de mestres, 975 de les quals corresponen a places d'Educació Primària, 675 a places d'Educació Infantil, 500 a Audició i Llenguatge, 400 a places d'Anglés, 180 a especialistes d'Educació Física, 150 de Música i 120 de Pedagogia Terapèutica.

Segons ha apuntat el conseller Vicent Marzà, aquesta és la convocatòria més nombrosa pel que fa al nombre de places d'oposició a docents de l'última dècada, ja que s'inclouen 3.000 places per a aquest 2018 i 10.000 més fins a 2021. El titular d'Educació ha afegit que aquesta oferta tan àmplia "l'hem duta a terme des del Govern del Botànic perquè prioritzem la gestió dels serveis públics que beneficien els valencians i les valencianes de manera directa i l'estabilitat en educació és un dels serveis fonamentals".

D’aquesta manera, a les 3.000 places per a Infantil i Primària convocades per a cobrir enguany, se sumaran 5.000 places per a Secundària i altres cossos docents els processos selectius de les quals es convocaran en 2019. En 2020 hi haurà oposicions per a 2.500 places de lliure accés de Secundària i altres cossos docents i en 2021 hi haurà 2.500 places més per a Infantil i Primària.

"Pretenem, així, anar donant més estabilitat a la plantilla docent, la qual cosa repercutirà en una millora de la qualitat educativa, ja que els centres disposaran d’un nombre més gran de personal funcionari de carrera i aquest, al seu torn, podrà optar a destinacions definitives", ha assegurat Marzà.

Procés d'oposicions en 2018

Educació ha incorporat com a novetat que les sol·licituds per a realitzar les proves es facen de manera telemàtica per part dels aspirants.

Les persones interessades hauran de presentar les seues sol·licituds entre el 20 d'abril i el 4 de maig i el model oficial d'aquestes estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat i en la pàgina de web de la Conselleria d'Educació.

En aquest sentit, els formadors TIC dels CEFIRE oferiran assessorament a aquells aspirants que tinguen algun dubte respecte al procediment de sol·licitud telemàtica. A més, per primera vegada, l'ordre d'Educació explicita que els tribunals d'oposició seran paritaris en la mesura que siga possible i, a més, hi figura per escrit que si alguna aspirant dóna a llum amb el procés iniciat, podrà reprendre'l després del part fins que es facen públiques les notes de la resta de candidats.

Per part del Ministeri d'Educació s'ha fixat per a totes les comunitats autònomes que l'experiència docent passe de 5 a 7 punts. A més, s'ha establit que s'extraurà un tema més en el sorteig per a redactar la part A de l'examen d'oposició. Depenent dels temes que té cada especialitat, s'extrauran 3, 4 o 5 temes. Fins ara eren 2, 3 o 4 temes. També, el Ministeri marca que la nota final s'obtindrà de ponderar en un 40% la fase d'oposició i un 60% els mèrits.

Fins ara la fase d'oposició equivalia a dos terços i la de mèrits a un terç. La fase d'oposició constarà de dues proves, que tindran caràcter eliminatori, tal com obliga a complir el Ministeri. La primera de les proves tindrà per objecte la demostració dels coneixements específics de l'especialitat a què s'opta i constarà de dues parts, que seran valorades conjuntament. La segona prova tindrà com a objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent i consistirà en la presentació d’una programació didàctica i en l'elaboració i exposició oral d’una unitat didàctica.

next