La Unió critica "la congelació" de la partida per a controlar la plaga de 'Xylella' en els PGE de 2018

L'organització agrària destaca "la disminució" del pes de l'agricultura i la ramaderia respecte d'altres capítols
/ València
19 abril 2018 01:00h

La Unió de Llauradors i Ramaders i el conjunt de les organitzacions que componen la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, "després d'una anàlisi més profunda dels pressupostos d'Agricultura", destaquen "el baix grau d'execució dels últims anys, la disminució del pes de l'agricultura i la ramaderia respecte a altres capítols i l'escassa fiabilitat que representen". 

La Unió creu que el Ministeri d'Agricultura estaria renunciant a polítiques pròpies deixant l'agricultura espanyola en mans d'Europa, ja que el 80% del que està pressupostat prové de fons europeus. Així mateix, l'organització remarca el "baix nivell" de compliment dels pressupostos del govern estatal. 

L'organització destaca la "desaparició" per a 2018 de la partida de vora 4 milions d'euros que anava destinada a l'ajuda nacional a la fruita seca, devent quasi 8 milions de 2016 i 2017 als llauradors, que no s'han pagat. La Unió també critica la congelació de les assignacions per a sanitat animal i vegetal, "malgrat les necessitats evidenciades en el sector, per exemple, en matèria del control sanitari de la fauna silvestre o contra l'expansió de Xylella fastidiosa".

"L'agricultura i la ramaderia perden cada vegada més pes en els pressupostos de l'Estat i no solament és insuficient, sinó que, a més, en bona part, són mera aparença i no es compleixen", denuncia la Unió, que també posa l'accent en el fet que la Llei de Pressupostos inclou "la consolidació normativa de la discriminació que pateixen els llauradors i ramaders en la valoració de les construccions que són indispensables per al seu treball, com ara magatzems o naus, en sotmetre'ls a la mateixa valoració i per tant al mateix tracte fiscal que les naus industrials, sense tindre en compte el valor socioeconòmic de rendiment".

"Els llauradors i ramaders estem disposats a pagar l'IBI amb criteris justs i equitatius, com tots, però no es pot, per llei, mantindre una discriminació que portem denunciant des de fa temps i que està basada en criteris, al nostre judici, equivocats", indica l'organització en el comunicat.

next