Les proves de valencià, les ajudes al lloguer i el Pla estatal d'habitatge: el més preguntat pels ciutadans en març

La Generalitat va atendre més de 2 milions de peticions d'informació a través del telèfon 012, la web i les oficines d'atenció presencial PROP
/ València
22 abril 2018 01:00h
Els temes més consultats per la ciutadania varien segons el canal d\'atenció utilitzat.

La Generalitat va atendre més de 2 milions de consultes de la ciutadania durant el passat mes de març. Les peticions d'informació es van atendre a través dels diferents canals d'atenció a la ciutadania dels quals disposa la Generalitat i que inclou el telèfon 012, les oficines PROP, l'ajuda en línia i la guia PROP d'Internet. 

Aquest volum de consultes i tràmits van suposar una mitjana diària de 65.200 peticions d'informació de la ciutadania en març. La guia PROP d'Internet concentra el major volum de peticions d'informació, amb 1.862.589, la qual cosa suposa el 92% del total. A continuació, se situa el canal telefònic 012, amb 141.009 atencions; les oficines presencials PROP, on se n'han realitzat 16.121, i el servei d'ajuda en línia, amb 1.511 consultes. 

Els temes més consultats varien segons el canal d'atenció utilitzat. A través de la web les consultes o tràmits més demandats durant el mes de març han sigut l'obtenció electrònica del certificat de retencions i ingressos a compte de l'IRPF per part dels empleats públics al servei de la Generalitat; la matriculació en escoles oficials d'idiomes per a realitzar proves de certificació, la sol·licitud de matrícula per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o els dubtes relacionats amb les ofertes d'ocupació pública, entre altres qüestions. 

A través del telèfon 012, gran part de les telefonades del mes de març es van centrar en la sol·licitud informació sobre el Pla estatal d'habitatge 2018-2021, la realització de matrícula per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, petició d'informació relacionada amb les ajudes al lloguer d'habitatges, la subscripció al butlletí de novetats PROP, sol·licituds en relació a l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, tràmits sobre la dependència o petició de cita prèvia en les Oficines presencials, entre d'altres. 

En les 26 oficines d'atenció presencial PROP, la ciutadania es va interessar sobretot a sol·licitar la signatura electrònica, informar-se sobre les ajudes de lloguer d'habitatge, sol·licitar l'alta o renovació del títol de família nombrosa, demanar la de la Targeta del Major, demanar llicència de pesca fluvial, sol·licitar la inscripció en el Registre d'Unions de fet o preguntar sobre el Programa Social de Vacances per a Majors.

next