L'Ivace rep 190 sol·licituds d'ajuda per a millorar les àrees industrials de 118 municipis

Les ajudes compten amb un pressupost inicial de 22,6 milions d'euros per a 2018 i amb una previsió de 26,5 milions per a 2019
/ València
22 abril 2018 01:00h
La directora general de l\'Ivace, Júlia Company, ha remarcat el bon acolliment que han tingut aquestes ajudes entre els municipis.

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) ha rebut 190 sol·licituds d'ajuda d'ajuntaments per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics. 

Aquestes ajudes, el termini de presentació de les quals va finalitzar el 6 d'abril, compten amb un pressupost inicial de 22,6 milions d'euros per a 2018 i una previsió de 26,5 milions per a 2019. 

Les 190 sol·licituds presentades corresponen a un total de 118 municipis de 23 comarques diferents. Per demarcacions, s'han rebut 67 sol·licituds d'ajuntaments de València, 29 d'Alacant i 22 de Castelló. 

D'elles, un 63% (120 sol·licituds) són de caràcter bianual, és a dir, les actuacions de millora s'iniciaran en 2018 i tindran la seua continuació l'any 2019. Les 70 restants són per a millora i actuacions únicament en 2018. 

La directora general de l'Ivace, Júlia Company, ha remarcat el bon acolliment que han tingut aquestes ajudes entre els municipis i ha assegurat que són "una excel·lent eina que des de l'Ivace posem a la disposició dels ajuntaments perquè puguen millorar i renovar els polígons i àrees industrials". 

"La imatge dels parcs empresarials –ha afegit– és la millor targeta de presentació de les nostres empreses, per això mitjançant aquesta ordre d'ajudes, que dóna continuïtat a la publicada en 2017, volem dotar tots els polígons d'infraestructures i serveis de qualitat i fer-los més atractius per a la implantació d'activitats industrials que generen nous llocs de treball". 

Actuacions subvencionables 

Les actuacions susceptibles d'ajuda per part de l'Ivace són l'obra civil que permeta la implantació de fibra òptica i altres serveis, la vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local, el carril bici, passarel·les de vianants, l'ampliació o creació de depuradora, la millora de la imatge del polígon, la millora de l'enllumenat públic, la generació d'energia renovable i els serveis contra incendis. 

També se subvencionarà la implantació d'ecoparcs o de sistemes de gestió de residus; la millora de zones verdes i la implantació d'aquestes sobre el viari de zones o recorreguts biosaludables, i la creació d'eina web amb informació del polígon industrial accessible a l'Ivace. 

D'igual manera, se subvencionaran més aparcaments o vials, vials més amplis, nous accessos, la senyalització o identificació de carrers, la senyalització horitzontal o vertical de trànsit, la millora del sanejament separatiu de les aigües residuals, la millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable i l'augment de cabal i pressió i la dotació de subministrament de gas a alta i baixa pressió. 

Ajudes 

Les ajudes de l'Ivace per a la millora i modernització de polígons consistiran en una subvenció de fins al 100% dels costos considerats com a subvencionables amb limitacions: en els polígons industrials amb una superfície igual o menor de 25.000 m², la limitació s'estableix en 3 euros/m²; en els polígons industrials amb una superfície major de 25.000 m², la limitació s'estableix en 2 euros/m². En tot cas, el límit màxim d'ajuda serà d'un milió d'euros per polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic. 

Cal destacar com a novetat que les ajudes tenen un caràcter bianual per als exercicis 2018 i 2019. És a dir, podran ser per a projectes o actuacions de caràcter anual –executables en 2018– o de caràcter plurianual –executables en 2018 i 2019–.

next