Els jubilats valencians han cobrat en abril una pensió mitjana de 895,64 euros

Al País Valencià hi ha un total de 975.425 persones que reben un subsidi
/ València
23 abril 2018 01:00h
Hi ha 15 autonomies on els pensionistes cobren més que al País Valencià, incloses les dues ciutats autònomes.

El País Valencià continua a la cua pel que fa a pensions. La mitjana del subsidi per jubilació ha sigut de 895,64, euros. Aquesta xifra és notablement inferior a la mitjana estatal, que ronda els 1.080 euros, malgrat que, de mitjana, els pensionistes valencians han cobrat un 1,8% més que l'any passat.

Amb aquestes xifres, hi ha 15 autonomies on les pensions són més altes que al País Valencià, incloses les dues ciutats autònomes. Aquesta situació ha portat els pensionistes, especialment els jubilats, a omplir els carrers de les ciutats per a demanar un subsidi de jubilació digne i suficient per a passar els darrers anys de les seues vides. 

En total, al País Valencià hi ha 975.425 pensionistes, que han cobrat de mitjana 860,74 euros. D'ells, 598.971 són jubilats. La resta rep pensions per viduïtat, orfandat, incapacitat permanent o favor de familiars. El nombre de pensionistes s'ha incrementat un 1% respecte a 2018 i suposa un 10,2% del total de pensionistes de l'Estat.

Dades estatals 

A l'estat espanyol, la Seguretat Social va destinar en el present mes d'abril la xifra rècord de 8.965 milions d'euros al pagament de les pensions contributives, un 2,9% més que en el mateix mes de 2017.

La despesa global del conjunt de pensions va arribar a superar el 8% interanual en l'avantsala de la crisi (2008). Després de dos mesos creixent per damunt del 3%, el ritme de creixement de la despesa s'ha moderat fins al 2,9%.

La major part dels 8.965 milions d'euros destinats a pagar la nòmina de les pensions va anar a parar a les pensions de jubilació, amb 6.377,6 milions d'euros (+3,7%), seguides de les pensions de viduïtat, a les quals es van dedicar 1.540,4 milions d'euros (+1,2%).

Per la seua banda, a les pensions d'incapacitat permanent es van destinar 894,1 milions d'euros (+1%), les d'orfandat van suposar 130,2 milions d'euros (+0,8%) i les pensions en favor de familiars van totalitzar 22,4 milions d'euros (+3,8%).

El nombre de pensions va avançar a l'abril un 1,07% respecte al mateix mes de 2017, fins a 9.592.024 pensions, nou rècord del sistema.

Encara que la taxa de creixement interanual d'abril no és de les més altes dins de la sèrie històrica de l'última dècada, amb ella ja s'acumulen 27 mesos consecutius de creixements superiors al 1%.

En termes mensuals, el nombre de pensions es va incrementar un 0,08%, amb 8.407 noves pensions respecte de les que es pagaven al març.

Del total de pensions, més de la meitat, 5.902.382, van ser pensions de jubilació, amb un repunt de l'1,7% respecte a abril de 2017, mentre que 2.357.890 eren pensions de viduïtat (-0,1%); 950.490, d'incapacitat permanent (+0,5%); 339.860, d'orfandat (-0,4%), i 41.402, a favor de familiars (+2,1%).

La pensió de jubilació dels homes: 450 euros més elevada

L'edat mitjana del pensionista contributiu és de 72 anys (73 en les dones i 70 en els homes).

La major part de les pensions contributives que paga la Seguretat Social es concentren en els trams de major edat, atès que el gruix de les pensions són de jubilació.

Així, es comptabilitzen més d'1,7 milions de pensions contributives en el tram de 65 a 69 anys; més d'1,6 milions en el de 70 a 74 anys; més d'1,5 milions en el de 85 i més anys; 1,3 milions en el de 80 a 84 anys, i més d'1,3 milions en el de 75 a 79 anys.

Per sexes, el 51,5% de les pensions contributives del sistema (4.940.759) les reben dones, enfront de 4.651.078 pensions percebudes per homes (48,5%).

La pensió mitjana de jubilació percebuda per dones va aconseguir a l'abril la quantia de 801,2 euros, en contrast amb els 1.250,5 euros mensuals que reben de mitjana els homes. La bretxa entre tots dos sexes, en valors absoluts, és de quasi 450 euros.

De les més de 9,59 milions pensions contributives existents a l'abril, una de cada quatre (el 24,9%, quasi 2,4 milions de pensions) reben complement a mínims. D'elles, el 44,7% són pensions de jubilació; el 30,7% de viduïtat; el 12,4% de jubilació procedent d'incapacitat; el 6,5% d'orfandat; el 4,6% d'incapacitat permanent, i el 0,9% a favor de familiars.

A açò cal afegir 1.353 pensions del SOVI que reben mínims i que representen únicament el 0,4% del total de pensions contributives.

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next