Eva Alcón serà la nova rectora de la Universitat Jaume I de Castelló

La catedràtica de Filologia Anglesa es convertirà en maig en la segona dona que estarà al capdavant d'una universitat pública valenciana
/ Castelló de la Plana
23 abril 2018 01:00h
Alcón lidera l\'única candidatura registrada per al Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló.

La Junta Electoral de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ha proclamat provisionalment les candidatures que concorreran a les eleccions de Claustre i Rectorat en el pròxim mes de maig. Per al Rectorat només s'ha presentat una candidatura, la de la catedràtica de Filologia Anglesa, Eva Alcón Soler, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

Quant al Claustre, en el sector del PDI doctor amb vinculació permanent i pertanyent a cossos docents universitaris, s'han presentat dues candidatures col·lectives: Professorat Independent Alternatiu (PIA), amb 12 membres en la llista, i Candidatura per l'UJI, amb 71 membres, i cinc individuals.

En el sector de PDI no doctor, personal contractat i ajudant, hi ha dues candidatures col·lectives: Professorat Independent Alternatiu (PIA) i Candidatura per l'UJI, així com una individual; en el sector becaris, una candidatura conjunta –Candidatura per l'UJI– i en el sector de Personal d'Administració i Serveis (PAS) s'han presentat una candidatura conjunta –Un Pas Endavant– i 12 individuals.

Quant a l'estudiantat són tres les candidatures que es presenten a les eleccions que se celebraran el 16 de maig per a la renovació de la representació de l'alumnat al Claustre de la Universitat Jaume I. Per part de Som Universitat integren la llista 27 candidats, SAÓ UJI presenta 28 candidats i la Plataforma Estudiantil en presenta 27.

El cens per a les eleccions a Rectorat i Claustre és de 15.652 persones: 427 corresponen al professorat funcionari doctorat; 949 de PDI no doctorat, personal contractat i ajudant; 619 becaris; 12.989 membres de l'estudiantat i 668 membres del personal d'administració i serveis. El nombre de claustrals que cal triar són 71 en el sector de PDI funcionari, 14 per la resta de PDI, 1 becari, 37 representants de l'estudianta i 16 del personal d'administració i serveis.

El Rectorat serà triat per la comunitat universitària a través de sufragi directe, lliure, secret i ponderat per sectors de la comunitat universitària. Els coeficients són: 51 per cent per al professorat doctorat dels cossos docents universitaris, 11% per a la resta de personal docent i investigador; 25,5% per a l'estudiantat i 11,5% per al personal d'administració i serveis. El període de reclamació de candidatures és del 24 fins al 27 d'abril de 2018.

next