La UV oferta 10 llocs per a associats d'un total de 281 places per a l'estabilització i promoció del professorat

El punt referit a la millora de condicions laborals dels docents ha estat retirat de l'ordre del dia del Consell de Govern
/ València
24 abril 2018 01:00h
El professorat associat de la Universitat de València va decidir aquest dilluns continuar amb la vaga.

El Consell de Govern de la Universitat de València ha aprovat aquest dimarts una oferta de places per a l'estabilització i la promoció del seu professorat. La rectora, Mavi Mestre, que ha presidit el seu primer Consell de Govern, ha agraït la col·laboració de tota la comunitat universitària per a poder arribar a "aquesta àmplia oferta".

El punt ha estat presentat pel vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, Ernest Cano. En els mesos vinents, 115 professors titulars podran optar a una càtedra; 39 contractats doctors podran aspirar a una plaça de titular; 69 contractats doctors interins podran passar a un contracte de doctor; 10 ajudants doctors, a una titularitat; 11 ajudants doctors, a contractats doctor, i 27 ajudants a contracte de doctorat interí.

També s'ha aprofundit en l'estabilització d'investigadors que han acabat el programa Ramón y Cajal. Tal com ha explicat Ernest Cano, ara s'han convocat tres places previstes en l'oferta de 2017 i encara s'han d'activar altres places del mateix 2017 i posteriors. A més, dins del programa d'estabilització del professorat associat hi haurà 10 places per a optar a la titularitat. Es tracta de professors associats que fa 12 anys que exerceixen amb l'acreditació necessària i en àrees deficitàries.

A més a més, s'ha retirat temporalment el punt referit a l'acord sobre millora de condicions laborals del professorat associat. El vicerector ha informat de l'assemblea celebrada per professorat associat aquest dilluns, on es va decidir –per 51,6% vots a favor i 48,4% en contra– continuar la vaga d'aquest col·lectiu.

Ernest Cano ha remarcat que el document de millora de condicions laborals del professorat associat no és una oferta de la institució, sinó un acord de la Mesa Negociadora, on està representat el Consell de Direcció i els sindicats majoritaris. L'eficàcia del document consensuat estava condicionada al fet que la vaga fóra desconvocada o suspesa temporalment, assenyala la Universitat de València en un comunicat.

Ernest Cano ha insistit que la retirada del punt és temporal i que es continuarà dialogant. De fet, s'ha realitzat una reserva pressupostària que permetria aplicar les millores salarials acordades en el moment adient, sempre que es compte amb l'autorització per part de la Generalitat. Diferents membres del Consell de Govern han expressat la seua preocupació per una situació que es prolonga ja tres mesos i "que està perjudicant especialment l'estudiantat".

next