Els salaris valencians més alts multipliquen per deu els sous més baixos

La remuneració mitjana dels treballadors valencians és 160 euros inferior a la mitjana espanyola
/ València
30 abril 2018 01:00h
Les dades de l\'última Enquesta de Població Activa (EPA) mostren que en al País Valencià hi ha el doble d\'homes directius que dones.

El 10% dels assalariats valencians que menys cobra té una remuneració mitjana de 467 euros al mes mentre que el 10% dels assalariats que més cobra la té de 4.441 euros mensuals, és a dir, 9,5 vegades més que els treballadors amb sous més baixos. Malgrat ser una diferència alta, és la més baixa dels últims set anys, encara que lleugerament superior al diferencial estatal, que és de 9,3 vegades.

Així es desprén el VI Monitor Anual Adecco sobre Salaris per a la Comunitat Valenciana, que situa el salari mitjà del País Valencià en 1.479 euros mensuals, un 0,5% menys que l'any anterior, de manera que ocupa l'onzé lloc entre les autonomies amb el salari mitjà més baix. De fet, la valenciana és una de les huit autonomies amb salaris baixos. Si s'observa la seua evolució des de l'any 2012, la remuneració ha caigut un 1%.

Segons l'estudi, després de tres anys consecutius de caigudes en l'IPC, en 2017 els preus al consum van créixer un 1,9%, la qual cosa ha tingut un impacte negatiu en la capacitat de compra del salari mitjà agreujat pel seu descens del 0,5%. Així, la remuneració mitjana valenciana està perdent un 2,3% de capacitat de compra.

El salari mitjà valencià es troba en 1.479 euros mensuals. En comparació amb la mitjana de l'Estat, de 1.639 euros, el salari valencià és un 9,8% menor. En termes d'euros, la diferència entre tots dos és de 160 euros, la qual cosa equival a 1.920 euros a l'any. En 2017, el salari mitjà valencià ha disminuït un 0,5% (que equival a una pèrdua de 7 euros mensuals), la qual cosa contrasta amb la remuneració mitjana espanyola, que ha augmentat un 0,2%.

A més, l'informe d'Adecco assenyala que després de tres anys consecutius de caigudes en l'IPC, en 2017 els preus al consum han crescut tant a l'Estat com al País Valencià. En 2017 l'increment en l'autonomia ha sigut d'un 1,9% de mitjana. La pujada dels preus al consum ha agreujat la deterioració del poder de compra promogut pel descens del salari mitjà. D'aquesta manera, el poder adquisitiu de la remuneració mitjana valenciana ha caigut un 2,3%, una pèrdua major que la d'un 1,8% patida pel salari mitjà espanyol.

Quan s'analitza l'evolució del poder de compra del salari mitjà des de 2012 fins a l'actualitat, el resultat valencià també és pitjor que l'obtingut per la remuneració espanyola. En efecte, mentre el salari mitjà regional ha perdut un 3% del seu poder de compra en aquest lustre, la remuneració espanyola ha patit una caiguda d'un 2,3%. En termes d'euros corrents, aquesta deterioració és equivalent a 46 euros mensuals al País Valencià enfront de 39 euros per al conjunt de l'Estat.

Subscriu-te al nostre butlletí per rebre les últimes novetats al teu correu.
next