El Consell aprova el PATIVEL per a conservar més de 7.500 hectàrees de sòl litoral

El pla inclou un catàleg de platges que té l'objectiu de delimitar els trams naturals i urbans i d'establir quins usos i activitats s'hi poden fer en aquestos espais
/ València
4 maig 2018 01:00h
El PATIVEL també recull el disseny d\'una via litoral des de Vinaròs fins al Pilar de la Foradada, per a la mobilitat no motoritzada.

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL), que proposa la conservació activa de més de 7.500 hectàrees de sòls, i el Catàleg de Platges.

Segons ha explicat després del ple la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, es tracta d'una de les actuacions "més rellevants d'aquesta legislatura en matèria de planificació territorial", emmarcada en una "nova visió del territori que té com a principis l'eficiència i la sostenibilitat".

Oltra ha destacat que el litoral valencià és "un dels actius territorials més valuosos", però també el que suporta "un major ús públic", fet que el converteix en un espai "molt fràgil i amenaçat que pateix una gran pressió sobre els seus recursos naturals i, especialment, el sòl".

En aquesta zona, ha assenyalat Oltra, es produeix més del 15% del PIB i més de 85% del valor afegit brut turístic i s'hi troben un total de 10 parcs naturals, 23 llocs d'interés comunitari i el 90% de les zones humides catalogades.

El PATIVEL proposa la conservació de més de 7.500 hectàrees de sòl d'elevada qualitat ambiental, territorial i paisatgística distingint dues categories principals: el sòl no urbanitzable de protecció (fins als 500 metres des de la ribera del mar) i el sòl no urbanitzable de reforç (des de 500 fins a 1.000 metres).

Per demarcacions, el sòl preservat és aproximadament de 2.500 hectàrees a Castelló, 2.900 a Alacant i aproximadament 2.100 a València, una xifra lleugerament inferior a les de Castelló i Alacant perquè ja compta amb el front litoral protegit de l'Albufera.

Aquest pla tracta de conservar i destacar els sòls més valuosos de la costa i deixa sòl en la zona litoral per a satisfer les demandes raonables d'aquestos municipis a mitjà i llarg termini.

El PATIVEL possibilita usos que compatibilitzen l'activitat econòmica amb el respecte a valors ambientals i territorials i estableix la necessitat d'un informe d'integració paisatgística per a tots els instruments de desenvolupament urbanístic i edificatori en els primers 500 metres de costa.

També regula un règim específic d'increment de l'índex màxim de creixement de sòl de l'Estratègia Territorial per a afavorir l'activitat hotelera en els municipis de costa. A més, es regula un règim transitori per a sòls amb valors però amb programes d'actuació aprovats, que en cas de ser desclassificats posarien en perill la sostenibilitat econòmica del PATIVEL.

D'altra banda, es garanteix als propietaris d'edificacions unifamiliars disseminades en situació irregular el dret a la seua regularització a través de procediments d'integració paisatgística i la disminució de l'impacte ambiental, com ara el control dels abocaments irregulars d'aigües fecals.

Una via per a recórrer la costa de nord a sud

El PATIVEL també recull el disseny d'una via litoral des de Vinaròs fins al Pilar de la Foradada per a la mobilitat no motoritzada i que es concreta mitjançant els Programes de Paisatge del Litoral, dels quals s'han presentat els quatre primers: Litoral de Vinaròs-Benicarló, l'Albufera, Gandia-l'Auir i Elx-Alacant.

També hi ha el Catàleg de Platges, que forma part del PATIVEL i que té com a objecte la delimitació dels trams naturals i urbans demandats per la legislació bàsica de costes així com l'establiment d'uns criteris generals per als usos i activitats que es poden implantar en aquestos espais.

Amb aquesta finalitat s'han delimitat 90 trams de platja natural dividida en categories les 0, 1, 2 i 3, en funció de les majors restriccions d'usos i activitats. D'aquestos trams, 20 estan a la demarcació de Castelló, 30 a la de València i 40 a la d'Alacant. Així mateix, s'han delimitat un total de 129 trams de platges urbanes, amb les categories 1 i 2: 34 a Castelló, 31 a València i 64 a Alacant.

next