L'Ivace comença la certificació de projectes d'energies renovables per a obtindre deduccions fiscals

Els beneficiaris es poden desgravar el 20% del cost del projecte fins a un màxim de 8.000 euros
/ València
7 maig 2018 01:00h

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), a través la Unitat d'Energia, ha engegat la certificació acreditativa perquè els projectes d'energies renovables i d'autoconsum puguen obtenir la deducció fiscal del 20% en el tram autonòmic de l'IRPF. Cal recordar que la campanya de la renda d'enguany és la primera en la qual es pot obtenir aquesta deducció fiscal en el tram autonòmic. La base màxima de deducció és de 8.000 euros i no s'estableixen límits màxims en les bases de tributació a l'hora de determinar la base màxima anual de la deducció.

Per a poder optar a la deducció és necessària la certificació acreditativa del projecte, que realitza l'Ivace. D'aquesta forma, una vegada realitzada la inversió es pot sol·licitar la certificació acreditativa per correu electrònic, amb l'assistència de l'Ivace, o realitzar-ho de forma presencial a les instal·lacions de l'Ivace. Tota la informació sobre el procediment i documentació necessària es pot obtenir a través en la pàgina web de l'Ivace. Cal indicar que la sol·licitud es pot realitzar en qualsevol moment de l'any, sense haver d'esperar que s'inicie la campanya de presentació de la declaració de l'IRPF de l'exercici corresponent.

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial vol que el suport als projectes d'energies renovables arribe al major nombre de ciutadans possible. Per això, a partir d'enguany canvia el model d'ajuda a la promoció de les fonts d'energia no contaminant entre els ciutadans. Fins ara, les ajudes es concedien mitjançant subvenció a fons d'acord amb una convocatòria anual i per a poder accedir a l'ajuda la presentació de la sol·licitud havia de realitzar-se durant el termini establit en la convocatòria, que era d'un mes. A partir d'enguany, els ciutadans que aposten per desenvolupar projectes d'autoconsum i d'energies renovables es beneficien d'una deducció fiscal.

És un canvi substancial, amb el qual es persegueixen dos objectius, d'una banda, augmentar el nombre de beneficiaris i, d'una altra, simplificar i facilitar al màxim al ciutadà tots els tràmits administratius.

Avantatges de la deducció fiscal

Entre els avantatges que suposa la deducció fiscal enfront de la subvenció a fons perdut destaca la simplificació al màxim del tràmit documental, ja que amb la fórmula de la subvenció a fons perdut s'havia d'aportar una gran quantitat d'informació, amb la qual en nombroses ocasions els ciutadans no estan familiaritzats, ha explicat l'Ivace en un comunicat.

Açò comportava, en un percentatge molt elevat, que la documentació presentada tinguera defectes de forma i que es multiplicaren els requeriments, amb la qual cosa molts expedients acabaven sent denegats per documentació incorrecta o presentada fora de termini. A més, desapareix la 'convocatòria anual', de manera que el termini sempre estarà obert i el ciutadà que aposte per les energies renovables sempre tindrà un suport econòmic, amb independència de quan realitze el seu projecte. 

D'altra banda, beneficia les empreses instal·ladores, que a partir d'ara podran fer instal·lacions durant tot l'any. Segons l'Ivace, "amb la subvenció a fons perdut, els terminis de presentació de sol·licituds tenien un 'efecte cridada' durant el mes de termini de presentació de sol·licituds que després es dissipava". No cal tributar l'ajuda, al contrari, és una deducció. Amb les ajudes a fons perdut, les ajudes concedides sí que calia tributar-les, amb la qual cosa la quantitat concedida no era la quantitat "real" de suport al projecte.

Finalment, la deducció és aplicable de manera immediata, en el moment de realitzar la declaració de la renda, mentre que amb la subvenció a fons perdut els terminis de tramitació i pagament de l'ajuda són superiors.

next