La futura llei de turisme permetrà que els municipis puguen elaborar plans propis d'orientació de recursos turístics

La comissió de les Corts ha aprovat 44 esmenes al text inicial per a actualitzar la norma anterior, vigent des dels anys 90
/ València
8 maig 2018 01:00h

La Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat del Consell preveu la possibilitat que els municipis puguen elaborar els seus propis plans d'ordenació dels recursos turístics (PORT) i permet elaborar en tot el territori plans d'intervenció per a delimitar zones turístiques saturades.

La Comissió d'Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies de les Corts ha debatut aquest dimarts les esmenes a aquest projecte de llei, que passarà després d'aquest tràmit a la votació final en el ple, després d'aprovar-se 44 esmenes d'aproximació que han sigut consensuades pels grups. Si finalment es aprovada en el ple, aquesta nova llei substituirà a l'anterior, vigent des de 1998.

Una de les esmenes d'aproximació aprovades és la que estableix que es consideren habitatges d'ús turístic "els immobles complets, qualsevol que siga la seua tipologia, que, comptant amb l'informe municipal de compatibilitat urbanística que permeta aquest ús, se cedisca mitjançant preu, amb habitualitat, en condicions d'immediata disponibilitat i amb finalitats turístiques, vacacionals o d'oci".

A l'efecte de controlar que els apartaments siguen legals, les plataformes digitals i la resta d'empreses turístiques hauran de col·laborar amb l'administració per a facilitar la supervisió i el control als serveis que ofereixen. A més, s'incorpora la figura dels plans d'intervenció en àmbits turístics (PIAT) amb l'objectiu de regular la planificació, l'execució i la gestió dels sistemes generals de les infraestructures, els equipaments, els serveis i les activitats d'explotació de recursos en l'àmbit de l'ordenació turística.

Aquests plans poden establir la densitat global màxima de població, places d'allotjament totals, delimitar zones i àmbits turístics i de protecció i fixar la grandària i les característiques, així com establir paràmetres mínims o màxims de superfície, volumetria, edificabilitat i equipaments. També poden delimitar les zones turístiques saturades o madures, d'acord amb els criteris establits legals, així com les excepcions que per la ubicació o les característiques especials així ho aconsellen.

La norma també confereix autonomia als municipis per a elaborar un pla d'ordenació dels recursos turístics (PORT) per a regular l'execució i la gestió dels sistemes generals de les infraestructures, els equipaments, els serveis i les activitats d'explotació de recursos en l'àmbit de l'ordenació turística. Aquests plans podran delimitar zones i àmbits turístics i de protecció, els recursos turístics, establir la densitat global màxima de població i places d'allotjament totals i fixar la seua grandària i les seues característiques, així com establir paràmetres mínims o màxims de superfície, volumetria, edificabilitat i equipaments. 

Infraccions i sancions 

El procés d'esmenes no ha suposat canvis en les sancions a imposar en cas d'infraccions, que suposaran en el cas d'infraccions molt greus multes des de 100.001 a 600.000 euros o la clausura de l'establiment o cessament de l'activitat o del servei turístic. Es consideren infraccions molt greus, entre d'altres, no reunir els requisits essencials, exercir l'activitat turística sense haver comunicat el seu inici legalment, l'incompliment de la normativa en seguretat qualsevol acció que intencionadament denigre els costums, tradicions, creences o indumentària d'un usuari dels serveis.

Mentre el text es debatia, a les portes de les Corts la xarxa Entre Barris ha realitzat una acció de protesta alertant que aquesta llei "tindrà conseqüències negatives en l'accés i el manteniment en els habitatges de molts veïns" de València "en deixar passar l'ocasió de regular de forma substantiva els establiments turístics".

next