Agricultura destina 12,5 milions d'euros a ajudes per a la modernització i la millora d'explotacions agràries

Els beneficiaris de les subvencions són agricultors professionals i entitats associatives
/ València
10 maig 2018 01:00h
L\'ajuda econòmica consisteix a subvencionar un percentatge d\'entre el 35% i 55% de l\'import total de les inversions dutes a terme en les explotacions.

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha subvencionat amb un total de 12.623.208 euros inversions destinades a la modernització i millora de la competitivitat d'explotacions agràries. 

En total, 512 explotacions havien presentat un pla de millora que garanteix la sostenibilitat i la viabilitat econòmica. Totes elles rebran aquesta ajuda de la Generalitat, sense que se n'haja descartat cap per motius de falta de pressupost. 

Les ajudes estan adreçades a agricultors professionals i entitats associatives la principal activitat de les quals siga l'agrària i on almenys un dels socis siga agricultor professional pel seu treball en l'entitat. 

Concretament, l'ajuda econòmica consisteix a subvencionar un percentatge d'entre el 35% i 55% de l'import total de les inversions dutes a terme en les explotacions i entre les quals es troben l'adquisició o construcció de béns immobles, així com la implantació i reestructuració de cultius permanents de distints cítrics. 

També hi ha ajudes per a la modernització d'instal·lacions de reg que acrediten un estalvi efectiu del consum d'aigua, la compra de maquinària, vehicles de càrrega i transport, les inversions en equips de condicionament, comercialització i transformació de productes, instal·lacions que reduïsquen l'impacte mediambiental de l'activitat de l'explotació o incrementen la seua eficiència energètica, així com la compra de terrenys fins a un màxim del 10% de l'import total de la inversions incloses en el pla. 

Seguint els criteris de l'Orde de Bases i en concordança amb el PDR 2014-2020, entre els criteris de prioritat per a la concessió de les ajudes econòmiques s'ha considerat la dedicació de l'explotació a la producció ecològica o acollida a figures de qualitat diferenciada, així com les sol·licituds presentades per dones i joves agricultors o aquelles explotacions ubicades en zones amb dificultats naturals o altres limitacions que puguen dificultar el seu desenvolupament. 

La duració màxima d'aquestos plans de millora és de tres anys, per la qual cosa s'estima que al llarg de 2018 pot arribar a executar-se prop del 60% de les inversions aprovades i abonar-se fins a 7.500.000 euros en ajudes.

next