Els enginyers donen un suspens al Consell però veuen "futur" a la Llei d'Àrees Industrials

El 85% dels tècnics de les principals multinacionals veuen prioritari el Corredor Mediterrani però un terç del total dubta que afavorisca les exportacions
/ València
24 maig 2018 01:00h
La participació dels enginyers en la campanya de seguretat industrial era un dels requeriments que el col·legi havia fet al Consell, però en tenen molts més.

El canvi de model productiu és un dels objectius centrals de la Conselleria d'Economia i d'Hisenda. En el projecte de remodelació de l'economia valenciana, el Consell busca donar un pes important al sector industrial potenciant el seu desenvolupament i modernització. No obstant això, els esforços dels departaments de Rafael Climent i Vicent Soler no són suficients per als enginyers industrials valencians, que, encara que valoren el treball del Consell, demanen que se'ls incloga en l'elaboració de polítiques i en la presa de decisions que afecten el sector.

L'observatori industrial elaborat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana (COIICV per les seues sigles en castellà) revela que el 90% dels enginyers suspén les polítiques públiques industrials i demana l'aplicació d'estratègies "realment adaptades" a les demandes del teixit industrial. Tanmateix, valoren "tot allò que es faça en favor de la indústria". Així ho van explicar Salvador Puigdengolas, degà del COIICV, i Francisco Barberá, president de la comissió de comunicació de l'ens, durant la presentació dels resultats de l'observatori. 

Els representants dels enginyers van valorar la Llei de Gestió, Promoció i Modernització d'Àrees Industrials que debatien les Corts en el moment de la presentació i que després va ser aprovada. Una de les peculiaritats d'aquesta norma és que preveu que els propietaris de les parcel·les que estan en una àrea industrial s'unisquen per a fer una Entitat de Gestió com si es tractara d'una comunitat de propietaris de vivendes i hi haja una col·laboració publicoprivada, és a dir un feedback entre els propietaris i els ajuntaments perquè eixes àrees industrials siguen competitives i estiguen adequades i modernitzades. 

Per al COIICV es tracta d'una llei amb molt de "futur" amb l'única dificultat de conformar les comunitats de propietaris que pagaran per les modernitzacions. Consideren que els problemes que això puga comportar ja estan resolts "constitucionalment", a causa de la semblança que hi ha entre el que proposa aquesta llei i les comunitats de propietaris ja existents en altres àmbits. Aquesta nova norma, segons el COIIV, permetrà als polígons industrials "una gestió propera, real i àgil, que possibilitarà la integració d'aquestes àrees en l'entramat urbà". D'altra banda, també van valorar que Economia comptara amb ells en les tasques que estan portant a terme en matèria de seguretat industrial. No obstant això, van demanar "anar més enllà" i crear una llei de Seguretat Industrial per a garantir la seguretat i la salut dels treballadors i usuaris dels polígons industrials. 

Demandes al Consell

La participació dels enginyers en la campanya de seguretat industrial era un dels requeriments que el Col·legi havia fet al Consell, però en tenen molts més. De fet, consideren que hi ha una manca de consulta sistemàtica als professionals del sector. També demanen l'orientació de les polítiques cap a pràctiques actives que realment aporten millores. 

Una altra de les demandes principals dels enginyers industrials a la Generalitat és la modernització dels polígons i la incorporació d'infraestructures com la interconnexió entre àrees, fibra òptica i la inversió en els més antics: "Hi ha alguns que tenen més de 30 anys i no s'hi ha invertit res des d'aleshores". A banda de la fibra òptica, les principals inversions dels enginyers són la millora de l'enllumenat, la seguretat i els accessos als polígons. 

Les traves administratives són també una de les principals queixes dels enginyers, que consideren "tediosos" els tràmits burocràtics i que lamenten que els temps de l'administració no són els mateixos que els d'un emprenedor que vol obrir una fàbrica. Reconeixen que els darrers anys ja s'ha millorat l'agilitat del procediment però creuen que no és suficient.

Salvador Puigdengolas, degà del COIICV, i Francisco Barberá, president de la comissió de comunicació de l'ens. / COIICV

Perspectives dels enginyers

El 5é observatori industrial revela que la percepció dels enginyers industrials sobre les infraestructures del País Valencià és pitjor que fa uns anys. Així, mentre que en 2014 el 50% considerava que eren adequades o molt adequades, en 2017 només un de cada cinc les considera bones. El 68% considera que les infraestructures són millorables. El Corredor Mediterrani és important o molt important per als 86% dels enginyers. Això no obstant, un de cada quatre assegura desconéixer el seu efecte sobre les exportacions i un terç considera que seria nul.

Pel que fa al sòl industrial, la majoria considera que resulta de fàcil accés i de qualitat. Tanmateix, destaquen la necessitat d'executar obres de millora. Entre elles, els enginyers demanen l'implement de polítiques que afavorisquen l'ús d'energies renovables. De fet, tres de cada quatre suspenen les polítiques energètiques del Consell en aquesta matèria. La legislació actual en matèria de medi ambient té una lectura més amable, ja que un 60% la valora positivament. No obstant açò, solament un de cada quatre enquestats valora positivament les ajudes públiques en aquesta àrea.

Per a elaborar l'enquesta, el Col·legi d'Enginyers Industrials ha enquestat enginyers de les principals multinacionals radicades al territori valencià.

next