El TSJ ordena a Educació retornar els concerts a huit centres educatius

La sala contenciosa reconeix als col·legis el dret a conservar les aules que la Generalitat no va renovar
/ València
25 maig 2018 01:00h

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià ha estimat parcialment cinc recursos interposats contra el Decret 6/2017 de la Conselleria d'Educació que regula l'ensenyament concertat i, també, contra el reglament que fixa els criteris per a l'accés o renovació d'aquestos.

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa avala la legalitat de part de la norma recorreguda, ja que reconeix que la Generalitat Valenciana "no està obligada a concertar". Així, admet que si l'administració autonòmica "opta pels concerts, no està obligada a la gratuïtat total", però precisa que, en el cas de l'ensenyament no obligatori, "si opta pels concerts, ha de sotmetre's a la normativa bàsica de l'Estat" que impedeix extingir per decret concerts que segueixen vigents i obliga a renovar-los si els centres educatius compleixen els requisits exigits per la norma. Aquestos concerts, eliminats en 2017, estaven vigents fins al 2021. 

Segons recull el comunicat, "l'administració, mentre els centres complisquen amb els requisits establits en les normes, ha de mantindre'ls". "L'extinció unilateral per decret no es regula com a causa d'extinció", assenyala la sala en les seues resolucions. Així, estableix que l'administració autonòmica "no només no pot extingir els concerts unilateralment, sinó que ha de renovar-los sempre que [el col·legi] seguisca compliment els requisits que marca el precepte".

"L'Estat –argumenten els magistrats– ha deixat en mans de les Comunitats Autònomes l'opció de formalitzar concerts per als ensenyaments no obligatoris. Això significa que correspon a cada comunitat autònoma la decisió de formalitzar o no concerts en aquestos nivells d'ensenyament".

Però, "una vegada que ha decidit formalitzar concerts per als ensenyaments no obligatoris […], queda vinculada al règim bàsic de l'Estat per als concerts". La Generalitat "no pot escudar-se en el fet que no està obligada a concertar". D'aquesta manera, el TSJ dóna la raó, en algunes de les seues pretensions, als recurrents que van impugnar la disposició general del decret.

La sala avala la legalitat de part de la norma recorreguda i empara a la Conselleria d'Educació en la seua decisió de suprimir els concerts de Formació Professional Bàsica per falta d'alumnat matriculat. Els magistrats consideren que aquestos articles no vulneren els drets de les famílies en segones o posteriors opcions ni discriminen l'alumnat que opte per l'ensenyament concertat respecte de la pública. Tampoc consideren contrari a dret l'article que limita, via pressupostos generals de la Generalitat Valenciana, les unitats que han de concertar-se cada curs.

Sobre la base de les cinc sentències, el TSJ ha resolt els casos particulars de huit centres educatius que havien recorregut la no renovació o reducció del nombre d'aules que tenien concertades.

La sala estima els recursos d'aquestos huit col·legis i els reconeix el dret a conservar les aules concertades que la Generalitat no els va renovar. "Per a poder reduir una unitat, l'administració ha d'oferir una motivació sòlida, suficient i degudament justificada".

Sobre la decisió de la Conselleria de reduir les aules concertades al Col·legi El Pilar de València, el tribunal diu que s'ha limitat a emplenar uns impresos i afegeix que "el Tribunal no té forma de comprovar com s'han distribuït les unitats, criteris seguits que puguen ser verificats, com se situarien hipotèticament en la zona els alumnes la unitat dels quals se suprimeix […]. Ni existeix motivació ni molt menys [la decisió] està degudament justificada com exigeix el nostre alt tribunal".

next