Les empreses valencianes amb projectes innovadors disposen d'un fons de 125 milions per a finançar projectes

L'IVF gestionarà per primera vegada els fons econòmics europeus destinats a pimes
/ València
27 maig 2018 01:00h
En concret, s\'ha signat l\'acord de finançament pel qual es crearà un fons que es nodrirà de recursos europeus provinents del Feder, de fons propis de la Generalitat i d\'aportacions de la iniciativa privada

El director general de l'Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, i el director general de Finançament i Fons Europeus, Andreu Iranzo, han subscrit l'acord de finançament per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (Feder). D'aquesta manera, l'IVF es converteix per primera vegada en gestor de fons europeus, la qual cosa li permetrà oferir fins a 135 milions d'euros per a finançar projectes innovadors duts a terme per xicotetes i mitjanes empreses i projectes duts a terme per aturats amb iniciatives emprenedores. 

En concret, s'ha signat l'acord de finançament pel qual es crearà un fons que es nodrirà de recursos europeus provinents del Feder, de fons propis de la Generalitat i d'aportacions de la iniciativa privada. En conjunt, s'ha estimat que la quantia d'aquest fons serà de 125 milions d'euros, que es destinaran a finançar empreses innovadores i xicotetes i mitjanes empreses en fase de creixement i expansió.

D'aquesta quantitat total, s'ha estimat que uns 66 milions vindran de la Unió Europea, altres 42 milions seran recursos propis i els restants seran aportats per la iniciativa privada. La signatura d'aquest acord de finançament suposa l'encomana formal per part de la Generalitat, com a organisme intermedi del Programa Operatiu i representada per la Direcció General de Finançament i Fons Europeus, en favor de l'Institut Valencià de Finances, amb la finalitat que gestione els recursos del fons de fons. Amb ella, culmina el procés que va començar el desembre de l'any passat amb l'aprovació, per part del Consell, del Decret Llei 6/2017 per a la creació de fons sense personalitat jurídica per a facilitar finançament al servei del teixit productiu valencià. 

Una vegada subscrit aquest document, es constituirà un consell executiu que estarà presidit pel titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament i el vicepresident del qual serà el titular de la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç. Els vocals seran el titular de la Direcció General de Finançament i Fons Europeus, el titular de la Direcció General d'Economia, Emprendimiento i Cooperativisme i el director de l'IVF. 

Aquest organisme serà qui definisca i establisca les característiques i condicions que guiaran aquestes noves línies de finançament i tindrà el suport d'una Comissió Tècnica de Gestió, integrada per personal tècnic de l'IVF, per a la seua gestió operativa, amb responsabilitats en la gestió, que estarà presidit pel director general del IVF, Manuel Illueca. 

Després d'açò, l'IVF, com a gestor del fons de fons creats, publicarà les convocatòries per les quals se seleccionaran els intermediaris que col·laboraran en la comercialització d'aquests instruments financers. En aquest sentit, ja s'ha avançat molt en els últims mesos i tècnics de l'IVF han mantingut reunions amb intermediaris financers per a estudiar les futures estratègies d'inversió i estimar el compromís de col·laboració per part d'aquests actors externs.

125 milions cofinançats pel Feder per a pimes innovadores 

Aquest fons es destinarà a finançar projectes empresarials de caràcter innovador, especialment els de base tecnològica, així com xicotetes i mitjanes empreses amb un alt potencial de creixement i internacionalització o amb un elevat component innovador, especialment aquells que provinguen de transferència de coneixement i d'empreses amb segell Excel·lència del programa H2020. 

Emmarcats en aquest fons de fons, es crearan quatre instruments financers diferenciats. Dos d'ells es vehicularan a través de préstecs destinats a projectes empresarials de caràcter innovador i a pimes en fase de creixement, mentre que altres dos se substanciaran mitjançant la participació en el capital de les empreses a través de fons de capital de risc per a projectes llavor (empreses emergents) i per a projectes en expansió. 

next