Les beques menjador augmenten fins als 71,8 milions d'euros per al proper curs

L'alumnat destinatari de la renda valenciana d'inclusió rebrà, per primera vegada, l'import màxim de les ajudes
/ València
8 juny 2018 01:00h
Com a novetat, seran beneficiari directe l\'alumnat escolaritzat en centres i aules específiques d\'Educació Especial.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual es convoquen les beques de menjador escolar en els centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2018-19, a les quals es destinaran 71,85 milions d'euros, 3,7 milions més que el curs actual, cosa que suposa un increment del 5,5%.

Com a principal novetat per al pròxim curs, Educació inclou com a beneficiari directe de menjador escolar a l'alumnat destinatari de la renda valenciana d'inclusió. Per a la sol·licitud d'aquestes ajudes, les famílies que van rebre la beca el passat curs i que mantinguen les mateixes condicions, solament hauran de confirmar un esborrany de sol·licitud amb les dades que disposa l'Administració i que hauran de sol·licitar en el centre on estiguen escolaritzats els seus fills.

L'alumnat que no va sol·licitar beca el passat any haurà de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa que es requerisca en el centre on estarà matriculat, des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV i fins a la finalització del període de matrícula si continua en el mateix centre, o bé durant el període de formalització de matrícula en el cas que canvie de centre educatiu.

Aquestes ajudes permeten sufragar durant el curs 2018-2019 el total o una part del cost del servei de menjador escolar de l'alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat que disposen d'aquest servei complementari.

Alumnat beneficiari

Podran sol·licitar les ajudes l'alumnat escolaritzat en segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària; l'alumnat dels centres específics d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat, i l'alumnat de tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el projecte experimental d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

El llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, per a una família de quatre membres queda establit en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda de 2017. Així mateix, fixa la baremació aplicable en funció de la renda familiar anual disponible per capita, que va des dels 20 punts per a una renda per capita de fins a 393 euros fins a 1 punt per una renda per capita de més de 7.467 euros. També es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l'alumnat, per la qual cosa es concediran fins a un total de 2 punts per ser alumnat de centres d'acció educativa singular; per la situació de desocupació del pare o mare o tutors; per condició de persona refugiada; fills de famílies monoparentals i famílies nombroses; diversitat funcional d'algun membre de la família igual o superior al 33 %; condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa del pare, mare o tutors, i per ser orfe absolut.

Quant a la quantia de les ajudes, l'alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en cas que curse Educació Infantil, Educació Primària i ESO; fins a 5,44 euros en cas d'alumnat d'Educació Especial, i fins a 12,25 euros per a escolaritzats en escoles-llar.

Beneficiaris directes

Per primera vegada es considerarà beneficiari directe de l'ajuda i, per tant, rebrà l'import màxim, l'alumnat de la renda valenciana d'inclusió, així com l'alumnat de segon cicle d'Educació Infantil, el d'Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria que haja sigut escolaritzat obligatòriament en un centre d'un municipi diferent al de la seua residència per no existir en aquest oferta educativa.

També serà beneficiari directe l'alumnat escolaritzat en centres específics d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat o en aules específiques d'Educació Especial en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat, així com aquells que es troben en situació d'acolliment familiar o residencial, els fills o les filles de famílies acollidores, els fills i les filles de víctimes de violència de gènere i les víctimes del terrorisme.

next