La Generalitat i l'Estat comencen les negociacions per a resoldre les discrepàncies sobre la Llei de Comerç

El DOGV i el BOE publiquen aquest dimarts l'acord de la comissió bilateral entre l'administració valenciana i l'espanyola per a iniciar el diàleg
/ València
13 juny 2018 01:00h
Els locals comercials al carrer Colón costen de mitjana 125 euros al mes, segons dades del juny del 2016 de Cushman & Wakefield.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publiquen aquest dimecres l'acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat-Generalitat per a iniciar les negociacions i resoldre les discrepàncies entorn de la modificació de la Llei de Comerç aprovada en febrer.

Així, es designarà un grup de treball per a proposar a la comissió bilateral la solució que corresponga davant les discrepàncies manifestades en relació amb la Llei 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22, i la disposició transitòria quarta de la Llei de Comerç de la Comunitat Valenciana, que datava de 2011.

L'article 17 regula l'horari general que els establiments comercials podran desenvolupar la seua activitat durant el conjunt de dies laborables de la setmana d'un màxim de 90 hores i assenyala que, amb caràcter general, els diumenges i festius es consideraran no laborables, encara que s'habilitaran per a cada any fins a un màxim d'onze diumenges o festius en què els establiments podran estar oberts al públic per a desenvolupar la seua activitat comercial.

També determina que cada comerciant determinarà lliurement l'horari corresponent a cada diumenge o dia festiu que exercisca la seua activitat i en cap cas es podrà obrir al públic els diumenges i festius següents: 1 de gener, 6 de gener, 1 de maig, 9 d'octubre i 25 de desembre o bé el 26 de desembre quan aquest siga declarat festiu per trasllat de la festa de Nadal.

Per la seua banda, l'article 18, sobre el calendari de diumenges i altres dies festius, indica que aquest es determinarà mitjançant una resolució de la conselleria competent en matèria de comerç, prèvia audiència de l'Observatori del Comerç Valencià, convocat a aquest efecte amb antelació a l'inici de l'any que es tracte.

Per a la determinació de les dates habilitades caldrà ajustar-se al següent ordre de criteris: l'obertura almenys en un dia festiu quan coincidisquen dos o més dies festius continuats; els primers diumenges dels períodes tradicionals de rebaixes; els diumenges i festius de més afluència turística (Diumenge de Rams, Divendres Sant –o bé Dijous Sant quan aquest siga festiu estatal o autonòmic– i Diumenge de Pasqua) i els diumenges o festius de la campanya de Nadal –des del diumenge posterior al quart dijous de novembre fins al 24 de desembre– i de Reis –del 26 de desembre al 5 de gener–.

L'article 22, sobre l'autorització d'horaris excepcionals, assenyala que són aquells que es concedeixen, a petició de l'ajuntament interessat, per raó de circumstàncies especials no periòdiques que incrementen les oportunitats de negoci del comerç local per increments puntuals i excepcionals de la demanda a causa de la major afluència de visitants en dates concretes.

Finalment, la disposició transitòria quarta aborda les zones de gran afluència turística i assenyala que les que ja estiguen declarades en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei mantindran la seua vigència. També detalla els períodes d'obertures.

En el cas de les ciutats de València i Alacant, es modifica la declaració i es precisen els períodes d'obertura, a més d'aquells amb caràcter general: els diumenges i festius del període comprés entre el Diumenge de Rams i el diumenge posterior al Dilluns de Pasqua, excepte el Dilluns de Pasqua, i els diumenges i festius del període comprés entre el 15 de juny i el 5 de gener, excepte el 24 de juny a la ciutat d'Alacant, i el 19 de març i 15 d'agost a la ciutat de València.

next