El 97,43% dels estudiants presentats a les PAU han superat la prova

S'han examinat 18.406 alumnes en la fase obligatòria, 17.933 dels quals han resultat aptes
/ València
15 juny 2018 01:00h

El 97,43% dels estudiants valencians que s'han presentat a la convocatòria de juny de les proves d'accés a la universitat (PAU) han superat els exàmens. En total, dels 18.406 alumnes examinats de la fase obligatòria, han resultat aptes 17.933 estudiants.

D'altra banda, s'han presentat només a la fase voluntària de les PAU un total de 2.057 estudiants, dels quals 1.086 procedeixen de cicles formatius i 971 de Batxillerat. Per tant, la xifra global d'alumnes presentats a les PAU d'enguany, tant en la fase obligatòria com en la voluntària, ascendeix a 20.463 estudiants, la qual cosa suposa un increment respecte a l'alumnat que es va presentar a les PAU del curs passat del 3,9%. Cal recordar que les cinc universitats públiques utilitzen un únic sistema informàtic allotjat en els servidors de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

Les dades es poden consultar en la web per mitjà del portal de l'alumne Paseu (consulteu els resultats), mitjançant l'usuari i contrasenya que es proporciona a l'alumne en iniciar les proves. Pel que fa a la fase obligatòria, per universitats, a la Universitat d'Alacant es van matricular 3.156 alumnes, se n'han presentat 3.149 i han aprovat 3.023; a la Universitat Jaume I es van matricular 2.115 estudiants, se n'han presentat 2.212 i han aprovat 2.081; pel que fa a la Universitat Miguel Hernández d'Elx es van inscriure 3.254 alumnes, 3.244 s'han presentat i 3.192 han resultat aptes; a la Universitat Politècnica de València s'han matriculat 4.477, dels quals s'han presentat 4.466 i han aprovat 4.343 i, finalment, a la Universitat de València es van matricular 5.442 alumnes, se n'han presentat 5.435 i han aprovat 5.294 estudiants.

Quant als percentatges d'aprovats, per universitats les dades indiquen que la Universitat Miguel Hernández té un total d'aptes del 98,39%; l'UJI, el 98,53% d'aptes; la UPV, el 97,24 % d'aptes; la Universitat de València, el 97,40% d'aptes, i la Universitat d'Alacant, el 95,99% d'aptes.

La nota mitjana obtinguda pels alumnes que han superat la fase obligatòria de les PAU en juny ha sigut d'un 6,55; en el cas de les dones, la nota mitjana ha sigut de 6,58 i en el dels homes, de 6,51. Per universitats, la nota mitjana ha sigut d'un 6,64 en el cas dels estudiants examinats per l'UJI de Castelló, un 6,53 a la UV, un 6,75 a la UMH, un 6,40, a la UA i un 6,49 en el cas dels presentats a la UPV.

La presentació de sol·licituds de reclamació o revisió s'efectuarà a la universitat en què s'hagen fet les proves. El termini per a presentar aquestes reclamacions o sol·licitar segones correccions serà els dies 18, 19 i 20 de juny. Pel que fa al termini per a sol·licitar reclamacions a les segones correccions serà els dies 26, 27 i 28 de juny, excepte en el cas de la Universitat d'Alacant el termini de la qual serà els dies 27, 28 i 29 de juny.

Preinscripció

En el curs 2017-2018 només hi haurà una convocatòria per a la preinscripció universitària, que es resoldrà amb l'adjudicació de places el dia 13 de juliol de 2018. En aquest sentit, els estudiants que vulguen obtindre plaça en el primer curs dels estudis universitaris oficials de grau han d'omplir la seua sol·licitud de preinscripció a través de l'assistent telemàtic allotjat en l'adreça habilitada en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Tots els estudiants han de presentar la sol·licitud de preinscripció mitjançant l'assistent telemàtic. Aquells que l'hagen de presentar en paper l'han de formalitzar també mitjançant l'assistent i, posteriorment, l'han de presentar en paper a la universitat corresponent.

El termini per a presentar la sol·licitud serà de l'11 de juny al 6 de juliol, els dos inclosos (acabarà a les 14.00 hores del dia 6), per als estudiants que hagen fet les PAU de 2018 de juny o de juliol; els estudiants exempts de les PAU amb acreditació de la condició d'exempció; els estudiants amb accés per a majors de 25, 40 o 45 anys; els estudiants de cursos anteriors; els estudiants titulats; els estudiants de cicles formatius, i els estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014.

Per als estudiants estrangers que hi accedisquen per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014, el termini d'inscripció serà del 12 de juny al 9 de juliol, els dos inclosos. No obstant això, les sol·licituds presentades entre el 10 i el 31 de juliol de 2018 pels estudiants pertanyents a aquestos col·lectius seran tingudes en consideració i es respectaran els drets d'admissió d'aquestos estudiants. Tot i que la convocatòria es resoldrà per a tots el dia 13 de juliol, tindran preferència els alumnes de cursos anteriors i els que aproven la convocatòria ordinària de les PAU de juny o estiguen exempts de les PAU havent aprovat el Batxillerat en la convocatòria ordinària, sobre els alumnes que l'aproven al juliol o estiguen exempts de les PAU i hagen aprovat el Batxillerat en la convocatòria extraordinària.

next