El Xúquer es ven al millor postor

El Govern contenta els lobbys de l'aigua d'Alacant i de la Manxa Oriental en detriment del Xúquer. Xúquer Viu, junt amb les organitzacions ecologistes, ha votat en contra d'un pla que no compleix la Directiva Marc de l'Aigua i el denunciarà a Europa
15 març 2014 01:00h

Xúquer Viu / València.
 
Des de Xúquer Viu i altres organitzacions ecologistes, agràries, sindicals i socials es denuncia fa temps que el futur Pla de Conca del Xúquer no resol els principals problemes –sobreexplotació quantitativa i qualitativa de les masses d’aigua- que afecten la conca del Xúquer i torna a repetir els errors del nefast Pla de 1998, en què es va repartir més aigua de la que hi havia en el riu. Aquest Pla incompleix la Directiva Marc de l'Aigua que té com a principal objectiu l'assoliment del bon estat ecològic de les masses d'aigua, rius, aqüífers i zones humides.
 
Si aquest Pla ja era insostenible, en els últims dies ha empitjorat de manera notable fruit de negociacions opaques, realitzades d'esquena a la societat i a molts dels sectors implicats en aquest pla.

 D'aquesta manera, si a la Manxa li assignaven 400 hm³ (320 hm³ d'aigua subterrània + 80 hm³ d'aigua superficial) i una reserva de 65 hm³ en el primer esborrany, ara aquesta reserva puja a 100 hm³ -35 hm³ més- i a més s'introdueix que eixa reserva podrà destinar-se a nou regadius. Així s'aprofundirà la situació de sobreexplotació de l'aqüífer de la Manxa Oriental i del mateix riu. Cal tindre en compte que el mateix pla reconeix que l'extracció de l'aqüífer autoritzada de 320 hm³ està molt per damunt de la recàrrega natural que és de 260 hm³.

 Per altra part, el lobby de l'aigua d'Alacant, que ja havia aconseguit que es canviara el terme de sobrants pel d'excedents que obria les portes a un futur transvasament, ara, amb la complicitat i suport del govern de la Generalitat Valenciana, quantifica en almenys 12 hm³ la xifra que podria anar per a aigua de boca al Vinalopó, Marina Baixa i Alacantí, des d'un nou transvasament aigües amunt, des d'Antella o Cortes de Pallàs, o des del mateix embassament d’Alarcón. Malgrat tots els intents dels regants del Xúquer d'eliminar aquesta nova incorporació, el ferri pacte entre el Govern de la Generalitat i aquest lobby l'ha impossibilitat. A més, per la nova redacció del Pla s’ha inclòs que els estalvis de la modernització del regadiu de la Ribera, seran considerats excedents per enviar al Vinalopó, Marina Baixa i Alacantí.

 L'únic avanç que s'havia aconseguit dins d'aquesta involució, com era que els abastiments de la Ribera tindrien una assignació pròpia de 10 hm³ sense permutes ni condicionaments, s'ha tornat arrere i es recupera el text de 1998, que obliga a una permuta amb els regants previ pagament del cost associat. És clar que aquest és un bon negoci per alguns que no han volgut deixar escapar l'oportunitat i salva la cara de l'impresentable director general de l'Aigua, José Alberto Comos, qui havia sigut l'impulsor d'aquest "tinglado" , que és la veu del lobby de l'aigua d'Alacant i que cada vegada més sectors en reclamen la seua immediata dimissió.

 Resulta paradoxal que continue negant-se a la Ribera del Xúquer una concessió directa d’aigües del Xúquer i al mateix temps se li donen, almenys 12 hm³ de bona qualitat per al negoci i l’especulació del lobby de l’aigua d’Alacant, o quan s’amplia la reserva d’aigua per a la Manxa.
 
Cal denunciar la culminació d’un procés que mai ha sigut transparent i participatiu però que ha tingut un final vergonyós, propi no d’un sistema democràtic sinó d’una dictadura bananera. Els canvis introduïts a última hora en negociacions opaques sense el coneixement de la resta d’agents implicats, arribant a l’extrem que aquest matí la reunió del Consell d’Aigua del Xúquer ha començat una hora tard perquè alguns estaven negociant com quedaria el tema dels abastiments de la Ribera.
 
next