Les Corts tornaran a la Generalitat 7,8 milions d'euros de superàvit de 2016 i 2017

La devolució inclou els 4,5 milions destinats a la restauració de la Casa dels Caramels, ara en mans de la Presidència del Consell
/ València
25 juny 2018 01:00h
Ara serà el Consell qui realitzarà el projecte de rehabilitació de l\'edifici de la Casa dels Caramels.

La Mesa de les Corts aprovarà aquest dimarts l'acord pel qual el parlament valencià tornarà a la Generalitat un romanent de tresoreria per un import de 7.865.702,51 euros. Es tracta d'un excedent pressupostari estalviat en els exercicis de 2016 i 2017.

El romanent de l'exercici de 2016, per un import aproximat de 4,5 milions d'euros, correspon a la quantitat que estava assignada a la futura rehabilitació de la Casa dels Caramels, propietat de la Generalitat i que havia cedit el seu ús a les Corts Valencianes, per la qual cosa no s'havia retornat.

Les Corts, amb data de 26 de juny de 2016, van comunicar a la Conselleria d'Hisenda la voluntat de retornar l'edifici i invertir eixa quantitat en la futura rehabilitació a canvi d'ocupar espais per a la institució. Aquest va ser el motiu per a retindre el romanent de 2016.

Però, en 12 de febrer de 2018 Hisenda va adscriure a la Presidència de la Generalitat aquest edifici, així que ara serà el Consell qui realitzarà el projecte de rehabilitació i els seus usos. L'adscripció a la Presidència de la Generalitat perquè faça de gestor de la rehabilitació de l'edifici no suposa que les Corts no puguen accedir a nous espais si els necessitara.

Una vegada incorporat el romanent de l'exercici en curs, la quantitat total ha ascendit a més de 7,8 milions d'euros. 

next