Generalitat i sindicats fixen les funcions del personal educador, que deixa de ser monitor de menjador

Justícia, Educació i les centrals sindicals continuen negociant les possibilitats perquè els treballadors siguen considerats grup B de l'Administració
/ València
3 juliol 2018 01:00h

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques junt amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport han arribat a un acord amb els quatre sindicats UGT-PV, CSI·F, INTERSINDICAL VALENCIANA i CCOOPV, sobre les millores de les condicions del personal educador d'educació especial, educació infantil i fisioteràpia.

Aquest personal presta serveis en els centres escolars públics no universitaris de la Conselleria d'Educació i depén de la Conselleria de Justícia a nivell administratiu. L'objectiu d'aquesta negociació ha estat fixar, concretar i aclarir qüestions com les funcions i tasques d'aquest personal; la jornada laboral; la formació; les itineràncies; la classificació i adscripció dels llocs de treball, i les peculiaritats de la selecció i provisió.

La directora general de Funció Pública, Eva Coscollà, ha mostrat una gran satisfacció pels acords aconseguits, ja que suposen tancar una llarga etapa de negociació en uns àmbits de treball sensibles. Finalment, s'ha arribat a un acord que pretén millorar les condicions de treball del personal educador, fisioterapeuta i el corresponent servei públic. Però, això suposa també l'inici d'una nova etapa de negociació per a materialitzar part del contingut acordat, ha explicat.

Per la seua banda, el director general de Centres i Personal Docent, Ximo Carrión, ha destacat que "aquest acord fixa molt clarament les funcions i tasques de les educadores i dels educadors, que ja no seran monitors de menjador ni d'activitats complementàries, així com la distribució de la jornada laboral i concreta de les hores d'atenció directa a l'alumnat, les de coordinació i les de seguiment d'alumnat" i ha afegit que ara "tenen per escrit el dret garantit a la formació i, a més, s'obri el procés de negociació per a estudiar la possibilitat que siguen considerats grup B de la Generalitat". Per tant, "pensem que tothom pot estar molt satisfet i sobretot és un pas més per a garantir la qualitat educativa al nostre alumnat", ha apuntat Carrión.

L'acord determina, entre altres aspectes, l'aplicació del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l'Administració del Consell que estableix al seu article 11 els requisits i el procediment per a l'aprovació de l'horari de treball del personal els serveis del qual no són d'índole burocràtica i es presten als centres docents no universitaris. A més a més, s'han concretat les funcions i tasques pròpies d'aquest personal per l'atenció directa i professional de l'alumnat als centres docents públics del País Valencià.

Atenent a aquestes funcions s'ha fet necessari establir criteris de distribució de tasques dins de la jornada laboral que permeten l'atenció de les diverses funcions marcades. La negociació tècnica s'ha dut a terme amb la finalitat d'evitar situacions de discrepàncies i conflictes; d'aconseguir que el servei públic siga prestat de la manera més eficaç i eficient, i perquè el personal empleat públic realitze la seua activitat en un clima de confort laboral.

next