El PSPV proposa que els plans d'igualtat siguen obligatoris per a totes les empreses espanyoles

El grup socialista demana que el registre i la publicació del pla siguen un requisit indispensable per a obtindre el segell 'Fent Empresa' que atorga la Generalitat
/ València
15 juliol 2018 01:00h

El Grup Socialista a les Corts Valencianes ha presentat una Proposició No de Llei en la qual proposa que els plans d'igualtat siguen obligatoris per a totes les empreses espanyoles independentment de la seua grandària. "Instem el govern d'Espanya al fet que tant l'elaboració com el registre i la publicació dels plans d'igualtat de les empreses siguen obligatoris", ha explicat la portaveu socialista d'Igualtat, Rosa Mustafá.

"Per a aconseguir una igualtat real i efectiva, tant a Espanya com a la Comunitat Valenciana, és necessari continuar avançant en matèria de plans d'igualtat de les empreses. Uns plans que garantisquen la igualtat de tracte i oportunitats en l'àmbit laboral i adopten mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes", ha declarat Mustafá.

La diputada socialista, a més, ha volgut reivindicar que, en el cas de les empreses valencianes, aquest pla haja de ser "obligatòriament" registrat i publicat si aquestes empreses volen obtindre el visat del Pla d'Igualtat-Segell 'Fent Empresa' que atorga la Generalitat a aquelles companyies que garanteixen el principi d'igualtat entre dones i homes, ja que, segons les dades extretes per l'organització sindical UGT, "només hi ha 189 plans d'igualtat registrats encara que existeixen més de 4.000 empreses amb més de 250 treballadors, que són les que actualment estan obligades a tindre aquestos plans." L'anàlisi d'aquestes xifres demostra que el registre i la publicació d'aquestos plans no s'està respectant", ha subratllat la socialista.

Els plans d'Igualtat són un conjunt ordenat de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació, a fi d'aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i d'eliminar la discriminació per raó de sexe. 

"El Consell incentiva així les empreses que engeguen plans d'igualtat, mitjançant ajudes i subvencions, per a corregir les desigualtats de gènere incorporant mesures innovadores per a fer realitat la igualtat en aquestes organitzacions i proporcionant serveis que faciliten la conciliació de vida familiar i laboral del personal al seu servei", ha conclòs Mustafá.

next