L'IVAJ convoca 7 beques per a titulats en Economia, Humanitats, Periodisme, Sociologia o Documentació

La convocatòria de pràctiques professionals està oberta a persones menors de 36 anys i que hagen obtingut fa menys de 5 anys el títol universitari requerit
/ València
25 juliol 2018 01:00h
Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran a partir de demà, 26 de juliol, per via electrònica, una única sol·licitud.

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha convocat set beques destinades a la realització de pràctiques professionals en les dependències de l'IVAJ per a la millora i especialització de persones joves titulades universitàries.

Les beques, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), es realitzaran durant aquest any a l'Institut Valencià de la Joventut, amb les següents titulacions oficials universitàries requerides: una beca per a persones llicenciades o graduades en Economia, Finances i Comptabilitat o Administració i Direcció d'Empreses; una beca per a persones titulades en Història de l'Art, Belles Arts o Humanitats; una beca per a persones titulades en Comunicació Audiovisual o Periodisme; una beca per a persones titulades en Disseny i Tecnologies creatives; una beca per a persones titulades en Sociologia; una beca per a persones titulades en Ciències Polítiques, i una beca per a persones titulades en Informació i Documentació. 

A aquesta convocatòria podran optar les persones que no siguen majors de 35 anys i que estiguen en possessió de la titulació exigida en la convocatòria directament relacionada amb la naturalesa de cadascuna de les beques, expedida o homologada per les autoritats espanyoles corresponents, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de l'obtenció del títol. 

En la publicació de la convocatòria figuren també les funcions assignades a cada beca, com ara el suport a la gestió econòmica, els programes culturals competència de l'IVAJ, els continguts i materials informatius adreçats a joves, el disseny de suports, l'elaboració d'estudis sobre les característiques socials, econòmiques, polítiques i culturals de les persones joves del País Valencià; l'avaluació de les polítiques de joventut, i l'elaboració d'informes, estadístiques i memòria de l'activitat de l'IVAJ. 

L'import global màxim destinat a la concessió de les beques que es convoquen mitjançant la present resolució serà de trenta mil euros (30.000 euros) per a l'anualitat de 2018. 

Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran a partir de demà, 26 de juliol, per via electrònica, una única sol·licitud, en la qual optaran exclusivament a una de les beques convocades, i el currículum de forma completa, segons models normalitzats, en el termini de quinze dies hàbils. Aquesta serà l'única documentació que caldrà presentar. Ambdós documents són obligatoris i estan disponibles en la seu electrònica de la Generalitat.

next