Aprovat el calendari laboral de 2019

Els treballadors valencians comptaran amb un total de 12 festius comuns i altres dos que triarà cada localitat
/ València
27 juliol 2018 01:00h
L\'any 2019 hi ha un total de 14 festius no recuperables i retribuïts.

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres el decret pel qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial valencià per a l'any 2019 i que preveu  un total de catorze dies festius, de caràcter no recuperable, dels quals dos seran festa de caràcter local i els escollirà cada ajuntament.

Per a la determinació de les festes laborals de l'any 2019, el Consell ha pres com a criteri bàsic el respecte a les festes que major tradició tenen al conjunt del territori, afavorint, així mateix, que el gaudi d'aquestes festes no supose un perjudici per a l'activitat econòmica sinó que, al contrari, beneficie la competitivitat del conjunt de les empreses valencianes i repercutisca de manera positiva en l'ocupació.

S'estableixen com a dies inhàbils, a efectes laborables retribuïts i no recuperables, l'1 de gener, Any Nou; el 19 de març, Sant Josep; el 19 d'abril, Divendres Sant; el 22 d'abril, Dilluns de Pasqua; el 1 de maig, Dia del Treball; el 24 de juny, Sant Joan; el 15 d'agost, l'Assumpció de la Mare de Déu; el 9 d'octubre, diada del País Valencià; el 12 d'octubre, festa a tot l'Estat; l'1 de novembre, Tots Sants; el 6 de desembre, Dia de la Constitució espanyola; i el 25 de desembre, Natividad del Senyor. El decret compta amb l'aprovació del ple del Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana.

next