Bitllet únic i pàrquings connectats al transport públic: la recepta del Consell per a reduir els cotxes a València

El Pla Bàsic de Mobilitat Metropolità preveu 45 actuacions en 5 anys per a incrementar l'ús del metro i l'autobús i millorar la sostenibilitat dels desplaçaments a la ciutat
/ València
31 juliol 2018 01:00h

Al País Valencià es generen cada dia 12 milions de viatges dels quals un 40% es concentren a l'àrea metropolitana de València. Això suposa una mitjana de 2,59 desplaçaments per persona i dia, per a una població de vora 1,9 milions d'habitants. El 41,3% d'aquests viatges es fan amb vehicle privat i el 40,9%, a peu. Només un 13,6% de tots els viatges es fan amb transport públic i el taxi i Cabify només representen el 0,4% i el 0,2%, respectivament, segons les dades oficials de les quals disposa el Consell.

Aquest gran nombre de viatges genera problemes de trànsit i embussos a l'entrada de la ciutat de València en hores puntes. Conscients que "la política de mobilitat de la capital condiciona absolutament la política de mobilitat en la metròpoli", la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques ha presentat aquest dilluns el Pla Bàsic de Mobilitat Metropolità Valencià. Es tracta d'un pla integrat en el programa Uneix, que defineix les principals línies estratègiques d'actuació a seguir i desenvolupar en matèria de mobilitat, infraestructures i serveis de transport al País Valencià per als propers cinc anys.

El pla preveu 45 actuacions estructurades en nou línies estratègiques que busquen fomentar la mobilitat no motoritzada; millorar el transport públic metropolità de superfície i ferroviari; potenciar la intermodalitat; gestionar i coordinar la mobilitat metropolitana; millorar el sistema logístic metropolità; millorar l'eficiència energètica i la mobilitat sostenible, i fomentar la participació i coneixement en l'àmbit de la mobilitat. Aquestes línies seran el fonament de la versió definitiva del Pla de Mobilitat Metropolitana (PMoMe), part fonamental del programa Uneix.

Anell Verd

Pel que fa al foment de la mobilitat no motoritzada, el pla contempla 9 propostes entre les quals el director general de mobilitat, Carlos Domingo, ha destacat la millora dels accessos a l'Anell Verd ciclista. D'aquesta manera es preveu que cada municipi es connecte a la via ciclista, que cada municipi es puga connectar amb transport públic a l'anell i que es connecten també els polígons. D'altra banda, es vol desenvolupar una infraestructura per a vianants entre municipis conurbats que complemente l'Anell Verd. Amb aquestes actuacions, es passarà de tindre una xarxa de 342 quilòmetres a tindre'n 571, dels quals 160 estaran adaptats per a vianants.

Una de les actuacions més destacades del pla és la reestructuració de la xarxa d'autobusos metropolitans (Metrobús) i la licitació de les noves concessions per a la prestació del servei públic de transport de passatgers per carretera. El que es busca amb aquesta mesura és fomentar el transport públic enfront del vehicle particular i a llarg termini persegueix arribar a un model concessional eficient i sostenible. També amb l'objectiu de fomentar el transport públic, el pla bàsic de mobilitat metropolitana té com a objectiu millorar l'accessibilitat de la xarxa de metro i de tren, així com instal·lar estacionaments de bicicletes en les parades de transport públic de rodalies i en les 35 parades metro metropolitanes.

Estacionaments i intermodalitat

Un dels principals problemes detectats per la Conselleria d'Obres Públiques és la concentració de vehicles al centre de les ciutats. En aquest sentit, Domingo ha destacat el foment i l'ampliació dels Park & Ride. Es tracta d'uns pàrquings connectats amb estacions de transport públic pensats perquè qui resideix en zones allunyades del transport públic puga estacionar ahí el seu vehicle i accedir al transport públic amb facilitat per a moure's per la ciutat.

El pla contempla la creació de 6 estacionaments d'aquest tipus situats a les diferents entrades a la ciutat i un altre en Silla, on els viatgers podran accedir al tren de rodalies. A més s'introduiran millores en 4 estacionaments actuals i s'ampliaran 4 aparcaments ja existents de l'àrea metropolitana de València.

Per a implementar tot això, la conselleria treballa, dins del Pla de Mobilitat Metropolitana, en la creació d'un bitllet únic. Es tracta, segons Carlos Domingo, d'una eina que facilitarà que els viatgers opten pel transport públic. Tal com detalla Habitatge, el Sistema Tarifari Integrat agruparà la multiplicitat de títols de transport mitjançant en un sistema tarifari únic en una única targeta, gestionada per l'Autoritat de Transport Metropolità de València i sobre la base d'un sistema informàtic coordinat entre els diferents operadors dels diferents mitjans de transport existents.

Vehicles elèctrics

El Pla Bàsic de Mobilitat Metropolità Valencià té entre els seus objectius l'impuls al vehicle elèctric i, en aquest sentit, dóna suport a la implantació d'una xarxa de punts de recàrrega metropolitana en l'àmbit municipal. Segons expliquen des de la conselleria, el pla vol continuar amb l'impuls del vehicle elèctric i amb desplegament de la infraestructura de recàrrega al País Valencià que la Generalitat, junt amb l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), va presentar en 2017. També vol impulsar la inclusió dins de la planificació urbana metropolitana d'estàndards de reserva de places d'estacionament en la via pública per al vehicle elèctric.

Finançament del pla

Totes aquestes actuacions estan previstes a curt i mitjà termini i s'estima que la Generalitat haurà d'invertir 128 milions d'euros. La major part de la inversió, 70,1 milions d'euros, aniran destinats al foment de la mobilitat no motoritzada.

Segons detalla la Conselleria d'Habitatge, per a la posada en marxa del Pla Bàsic de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de València, el Consell invertirà en el curt i mitjà termini 40 milions d'euros, el 31% del total, en els quals no està inclosa la despesa del funcionament ordinari del metro i dels autobusos metropolitans. L'Estat aportarà el 31% del cost; els municipis metropolitans, el 27%, i el sector privat, és a dir, les concessions, aportaran l'11% del total.

Des d'aquest dimarts, el pla es troba en un procés d'informació pública que s'allargarà fins a setembre. "Hem allargat els terminis perquè iniciar el procés d'informació pública al mes d'agost té una mala lectura", va explicar el director general de mobilitat, Carlos Domingo, que ha assenyalat que una vegada tancat el procés d'al·legacions, les actuacions poden començar a executar-se.

next