El tercer Pla de Lloguer Assequible beneficia 254 families que viuen en habitatges protegits

L'objectiu del projecte és ajustar el que paguen els inquilins a les seues capacitats econòmiques
/ València
12 agost 2018 01:00h
Aquest nou pla incorpora els criteris que estableix la Llei per la Funció Social de l\'Habitatge.

Un total de 254 famílies s'han beneficiat fins al moment del tercer Pla de Lloguer Assequible que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha posat en marxa per a reduir els lloguers dels habitatges protegits d'EVha en funció de les circumstàncies socioeconòmiques de les famílies residents. 

Es tracta d'una de les mesures adoptades pel Consell per a impulsar l'accés a l'habitatge protegit.En abril de 2016, la Conselleria crea el primer Pla de Lloguer Assequible, vigent fins al 30 de juny de 2017, i al qual es van acollir 274 famílies. Atés l'èxit aconseguit, en juliol de 2017 es crea un segon pla amb una durada d'un any i que va beneficiar 352 famílies. 

Posteriorment, el consell de direcció d'EVha aprovava un tercer Pla de Lloguer Assequible que estarà vigent fins al 30 de juny de 2019. Fins al moment s'han acollit al pla 254 famílies, encara que aquest número augmentarà, ja que el termini roman obert. 

El pla suposa adaptar el lloguer a la situació concreta de cada família. Per a això, s'estudia el cas específic dels components de la unitat familiar tenint en compte tres criteris: ingressos, nombre de membres i municipi on se situa l'habitatge. 

Aquest nou pla incorpora els criteris que estableix la Llei per la Funció Social de l'Habitatge impulsat per la Conselleria d'Habitatge i introdueix un procediment encara més favorable als inquilins d'habitatges protegits ajustant a cada moment les rendes a la situació concreta de cada família i tenint en compte els canvis que es produïsquen. 

D'aquesta forma, s'augmenten les bonificacions per a les famílies amb menys recursos. Per exemple, en el cas de les famílies amb un IPREM menor o igual de 1,25, que ara paguen un lloguer que suposa com a màxim el 25% dels seus ingressos, amb el pla actual, l'arrendament no pot superar el 20% dels seus ingressos totals. 

El Consell pretén corregir la fórmula aplicada per l'executiu anterior amb un procediment més just que tinga en compte la situació econòmica real de les famílies i afavorir, d'aquesta manera, el seu accés a un habitatge.

next