Les xifres de la dependència: més de 70.000 persones han sigut ateses des que es va aprovar la llei

Des de l'arribada d'Oltra a Igualtat la llista d'espera s'ha reduït en 24.967 persones
/ València
20 agost 2018 01:00h

El sistema d'atenció a la dependència del País Valencià ha superat per primera vegada des de l'aprovació de la llei la xifra de 70.000 persones en situació de dependència que són ateses a través d'algun servei o prestació econòmica. Així es desprén de l'informe que la Conselleria d'Igualtat elabora tots els mesos, on s'afirma que en aquestos moments hi ha un total de 70.343 persones ateses.

Durant el passat mes de juliol s'han tramitat un total de 1.667 expedients, una dada que si es comptabilitza des de l'inici de legislatura aconsegueix un total de 52.128 persones els expedients de les quals han sigut tramitats dins del sistema d'atenció a la dependència.

Aquesta agilitació en la resolució d'expedients i en la incorporació, per tant, de nous beneficiaris al sistema respon al pla d'impuls dissenyat per la Conselleria amb l'objectiu de reduir el nombre de persones pendents d'atendre que hi havia a l'inici d'aquesta legislatura i que aconseguia les 45.000 persones. Des d'aleshores, la llista d'espera s'ha reduït en 24.967 persones. Respecte al nombre de sol·licituds presentades, des de principis d'any s'han registrat 13.890 noves sol·licituds, 2.480 en el mes de juliol.

Sistema de valoracions

D'altra banda, el nou sistema de valoracions implantat pel departament encapçalat per Mónica Oltra ha permès incrementar també de forma constant i progressiva el nombre de valoracions. Així, des de gener d'enguany s'han realitzat 18.475 valoracions, 2.776 d'elles durant l'últim mes.

Pel que fa al cost de les prestacions econòmiques, la Conselleria ha abonat des de principi d'any un total de 153,3 milions d'euros en concepte de nòmines ordinàries mensuals, endarreriments i retroactivitat. L'import de la nòmina de juliol ascendeix a 23,4 milions.

next