El Consell extingeix les mercantils de l'antiga Canal 9

Els acords suposen la cloenda dels processos d'extinció de les empreses RTVV i RTVV SAU iniciats en 2012 i en 2013 després del tancament de Canal 9 i Ràdio 9
/ València
7 setembre 2018 01:00h

El Ple del Consell ha declarat l'extinció de l'entitat de dret públic Radiotelevisió Valenciana RTVV) després d'aprovar l'acceptació de la cessió i integració global de tot l'actiu i el passiu de l'ens a favor de la Generalitat.

A més, el Consell, constituït en Junta General d'Accionistes, ha aprovat el projecte de cessió a favor de la Generalitat dels actius i passius de Radiotelevisió Valenciana SAU, així com la publicació d'aquest en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORM).

Amb l'adopció d'aquestos dos acords conclou un procés que es va iniciar primer amb l'aprovació en 2012 de la Llei 3/2012 –norma que va modificar el model de la RTVV pública autonòmica i va dictaminar la dissolució-liquidació d'aquesta entitat per a transformar-la en una societat (SAU) que havia de prestar aquest servei de radiotelevisió–, i va seguir després amb l'abrupte tancament d'aquestos mitjans, que es va consumar amb la Llei 4/2013 i el cessament de les emissions de Canal 9 i Ràdio 9 el 29 de novembre de 2013.

Durant aquest temps s'ha hagut de fer front a un deute de més de 1.200 milions d'euros i a una herència acumulada de nombrosos conflictes laborals o judicials amb productores, treballadors, creditors, Seguretat Social i fins i tot l'Agència Tributària, "que han anat resolent-se, en bona part dels casos, amb resultats raonables i evitant conseqüències més costoses per a l'Administració", assegura la Generalitat en un comunicat. 

Al mateix temps, amb les diverses actuacions de la liquidació i d'acord amb allò establit en la Llei 12/2015, de 29 de desembre, per a la recuperació del servei públic de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, i conforme s'ha anat detallant també en els 16 informes que s'han anat presentat a les Corts –cada dos mesos des de l'aprovació de la citada Llei–, "s'ha procurat rescatar, evitar la deterioració i reparar els actius, tant de l'edifici de Burjassot com de la xarxa de repetidors estesa per tota la Comunitat Valenciana, que permetien la prestació del servei públic de ràdio i televisió".

Cessament dels liquidadors 

L'acord adoptat pel ple del govern valencià per a l'extinció total de l'ens públic RTVV, que comporta el cessament dels liquidadors, implica la subrogació de la Generalitat en totes les relacions jurídiques de l'entitat de dret públic Radiotelevisió Valenciana amb els seus creditors, tant de caràcter principal com accessoris. 

A més, per part de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, es realitzaran les operacions comptables, pressupostàries i patrimonials de caràcter preceptiu i necessàries per a la incorporació de tot l'actiu i el passiu de l'ens públic en el patrimoni de la Generalitat. 

Així mateix, la publicació del projecte de cessió a favor de la Generalitat dels actius i passius de Radiotelevisió Valenciana SAU es realitzarà en el BORM i en premsa escrita, a fi que siga conegut i, si és el cas, puguen presentar-se possibles impugnacions per part de creditors.

next