Els bombers forestals ja tenen una estructura pròpia dins de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències

El Consell aprova un reglament per a "donar resposta a un nou escenari de múltiples riscos" i "adaptar-se al nou marc legal"
/ València
7 setembre 2018 01:00h
El servei de bombers forestals està constituït pel personal de les unitats terrestres i helitransportades contractat per la Generalitat per a l\'extinció d\'incendis forestals i la intervenció davant emergències.

El Ple del Consell ha aprovat el Reglament del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, pel qual se'ls dota d'una estructura i model propis dins de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Aquest reglament s'ha elaborat per a donar resposta a la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, que inclou entre els serveis essencials el Servei de Bombers Forestals. 

En l'article 37 d'aquesta llei s'indica que aquest servei està constituït pel personal de les unitats terrestres i helitransportades contractat per la Generalitat per a l'extinció d'incendis forestals i la intervenció davant emergències, en els termes previstos en la mateixa llei i en els diferents plans de protecció civil. A més, s'estableix que l'estructura, organització i funcionament del Servei de Bombers Forestals es regularan per decret, amb un termini màxim d'un any per a la seua aprovació. 

Així mateix, segons marca aquesta mateixa llei, aquest servei públic essencial de caràcter autonòmic dependrà del departament competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, en aquest cas l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. S'atribueix, per tant, a la Direcció General amb competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències el comandament i la gestió ordinària i extraordinària del Servei de Bombers Forestals segons les seues directrius i procediments establits.

Definir noves funcions 

El reglament aprovat pretén donar resposta a un nou escenari de múltiples riscos, s'adapta al nou marc legal i aborda les funcions, estructura, operativitat, formació i òrgan de participació del Servei de Bombers Forestals. 

En els últims anys, els desastres naturals han tingut un impacte cada vegada major i això s'agreuja encara més pels efectes del canvi climàtic. En la Generalitat "existeix una preocupació seriosa sobre escenaris immediats, no solament futurs, en els quals es poden produir els incendis forestals i altres catàstrofes derivades o agreujades pel canvi climàtic, per això és necessari definir noves funcions de tots els dispositius i cossos que participen en l'emergència", asseguren en una nota de premsa. 

En la nota recorden també que "l'actuació dels professionals en l'extinció d'incendis forestals a la Comunitat Valenciana té una llarga trajectòria, que es plasma, per primera vegada, en l'àmbit autonòmic amb l'assumpció, per part de la Generalitat, en 1982 de les competències en matèria de protecció civil i seguretat pública". Des d'aleshores són moltes les denominacions que han rebut aquestes unitats: Bombers Forestals, Brigades Forestals, Brigades Rurals d'Emergència o Brigades d'Emergència, fins a la seua actual denominació de Servei de Bombers Forestals.

next