Educació convoca la selecció de directors de 182 centres educatius

El procés valora la possessió del nivell B2 de llengües estrangeres, de títols de grau i del diploma de mestre de valencià
24 març 2014 01:00h

RedactaVeu / Europa Press / València

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) la convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de 182 centres públics d'Educació Infantil, Primària, Educació Especial, Secundària, Formació Professional, Formació de Persones Adultes, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d'Idiomes.

En concret, es tracta de 159 centres d'Educació Infantil, Primària, Educació Especial i Formació de Persones Adultes, dels quals 83 són de les comaques del sud, 24 de de les del nord i 52 de les comarques centrals ; i 21 centres d'Educació Secundària i Formació Professional, dels quals 9 pertanyen a les comarques del sud, 3 del nord i altres 9 de les centrals. Així mateix, s'ha convocat concurs per a la selecció de director en dos centres de les comarques centrals d'Ensenyaments d'Idiomes, detalla la Generalitat en un comunicat.

Es tracta dels centres en els quals es produirà vacant en el càrrec a partir del 30 de juny a causa de la finalització del període de mandat pel qual va ser nomenat, o a qualsevol de les causes de cessament previstes en la normativa, com a renúncia motivada, incapacitat sobrevinguda o revocació. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria, per la qual el termini finalitzarà el pròxim 13 d'abril.

El projecte inclourà almenys la descripció i anàlisi de les característiques més rellevants del centre, els objectius bàsics que es pretenen aconseguir amb l'exercici de la funció directiva, les línies d'actuació i plans concrets que permeten la consecució dels objectius, la composició de l'equip directiu, així com els procediments d'avaluació de la gestió directiva i del mateix projecte.

Adaptació a la LOMQE

El nou procés selectiu incorpora importants novetats per a adaptar-lo a l'establit en la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE). Entre les principals modificacions cal destacar les dirigides a seleccionar el director amb millor trajectòria professional, atès que es valoraran aspectes com la possessió del nivell B2 de llengües estrangeres, la possessió de títols de grau, així com del diploma de mestre de valencià.

Així mateix, s'inclou l'avaluació de l'acompliment docent i l'avaluació de l'acompliment de càrrecs directius. En el cas de l'avaluació de l'acompliment docent la inspecció educativa recaptarà informes del consell escolar, el cap de departament, l'equip directiu, l'alumnat, i fins i tot del mateix interessat, així com observació directa en l'aula del candidat.

Pel que fa a l'avaluació de l'acompliment de càrrecs directius es requerirà entrevista amb el candidat, informe del cap de departament o coordinador i informe del consell escolar.

També s'introdueix com a novetat concedir puntuació específica per formar part de la mesa de directors i l'acompliment de càrrecs de coordinació docent, com a coordinador de cicle, cap de seminari, departament, o divisió de centres públics docents, coordinador d'aula d'informàtica, de tecnologies de la informació, de didàctica d'EOI, així com de la funció tutorial.

D'altra banda, el barem de mèrits contempla la possibilitat que concorren tots els docents, amb independència de si tenen o no destinació definitiva en el centre per al qual presenten la seua candidatura. Fins al moment, només en el cas que no hi haguera candidats del mateix centre podien concórrer candidats de fora del centre. No obstant açò, el docent amb destinació definitiva en el centre rebrà una major puntuació.

Així mateix, el barem de mèrits inclou la valoració del curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva o estar habilitat o acreditat per a la funció directiva, atès que tal com estableix la LOMQE existeix una moratòria de cinc anys perquè aquest mèrit es convertisca en un requisit necessari per a poder presentar-se a la selecció, conclouen.next